Nyheter

Kirkeopprop mot Trumps Jerusalem

Nå følger prestene etter: Inspirert av kunstneroppropet mot Trumps Israel-politikk har over 1000 prester og kirkeansatte denne uka signert opprop.

Bilde 1 av 3

- Jeg lot meg inspirere av Marthe Valle og satte igang et opprop selv, forteller Lise Martinussen, sogneprest i Strindheim menighet i Trøndelag.

- Det var så mange som ville bli med at jeg måtte utvide fra prester til prester og kirkeansatte, og etter hvert også ansatte og frivillige i kristne organisasjoner.

Tidligere denne uka leste sognepresten om Marthe Valles kunstneropprop mot Trumps anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad. På få dager hadde over 600 norske kunstnere og kulturarbeiderer skrevet under oppropet, som er basert på et britisk kunstneropprop.

Les også: 1000 har skrevet under på kunsteroppropet

Engasjert

- Jeg bodde en periode i Betlehem i fjor, og er svært engasjert i Israel-Palestina-konflikten. Da jeg så kunstneroppropet, tenkte jeg: Nå må jeg gjøre noe. Jeg så på oppropsteksten, og formulerte noe som passet til kirken. Jeg la oppropet ut i en Facebook-gruppe, og på tre dager har vi fått over 1000 underskrifter, forteller Martinussen.

Mellomkirkelig råd publiserte 30. november en erklæring der det blant annet heter at «Mellomkirkelig råd vil arbeide for at Jerusalem anerkjennes som en by for tre religioner og to nasjoner». Dette kom uka før Trumps omstridte erklæring om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad og flytte USAs ambassade til Jerusalem.

I teksten til kirkeoppropet som Martinussen har tatt initiativ til, heter det blant annet: «Prester og kirkelig ansatte står opp for at Jerusalem skal være en hellig by for tre religioner og to nasjoner. Vi vil kreve at tilgangen til de hellige stedene er trygg og tilgjengelig for både jøder, kristne og muslimer», og: «Jerusalem er en del av forhandlingene for å oppnå en rettferdig fred mellom Israel og Palestina. Vi ser med bekymring på denne siste utviklingen og vi er spesielt bekymret for det palestinske folk i Øst- Jerusalem og på Vestbredden».

- I oppropet vårt holder vi oss godt innenfor det som allerede er uttrykt i uttalelsen fra mellomkirkelig råd.  Dette er en konflikt om land og makt der mange bruker Bibelen i sin argumentasjon. Det er et poeng at prestene og kirken markerer et standpunkt her, mener Marthinussen.Martinussen samler inn underskrifter fram til 28. desember, da hun vil offentliggjøre oppropet og navnene på de som har signert.

Jubel for Trump

Flere kristne miljøer har uttrykt glede over Trumps Jerusalem-anerkjennelse. Avisen Vårt Land skrev onsdag om evangelikale kristne som «jubler for Jerusalem». 
- Mange evangelikalsk kristne, særlig i USA, ser anerkjennelsen av Jerusalem som del av oppfyllelsen av Bibelens profetier om Jesu gjenkomst. Nettopp derfor mener jeg vi som kirke må komme på banen, vi må ha myndighet til å mene noe i denne saken, selv om ikke alle er enige med oss, sier Marthinussen.

Oslos biskop

Flere biskoper har skrevet under på oppropet, deriblant Kari Veiteberg, Oslos nye biskop. «Det seier seg sjølv at eg skriv under. Dette har jo både Kirkenes Verdensråd og Mellomkirkelig råd oppmoda oss om», skriver Veiteberg til Dagsavisen.

Solveig Fiske, biskop i Hamar bispedømme, har også skrevet under oppropet.

- Jeg reagerte med dyp bekymring på Trumps erklæring, dette vanskeliggjør fredsarbeidet mellom Israel og Palestina, sier Fiske.

- Jeg er glad for det store engasjementet rundt oppropet. Det uttrykker et sterkt ønske fra den norske kirke om rettferdighet i spørsmålet om Jerusalem. Oppropet er i tråd med uttalelsene fra både Kirkenes Verdensråd og Mellomkirkelig Råd i Den Norske Kirke, samt kirkeledere i Jerusalem, om at Jerusalem skal være en by for tre religioner og to nasjoner.

- Så kan man jo spør om dette betyr noe fra eller til. Vi som stiller oss bak oppropet har tro på at vårt og andres engasjement vil gavne en fredelig sameksistens.

Modig

- Det er modig av prestene og de kirkelige ansatte å gjøre dette, sier Marthe Valle. Etter en knapp uke er det nå over 1200 kunstnere og kulturarbeidere som har skrevet under på oppropet Valle tok initiativ til.

-  Kirken er en viktig stemme og lenge har sympatien hos den norske kirke ligget hos Israel. Derfor er det ekstra viktig at prestene nå kommer med dette oppropet, sier Marthe Valle.

Kritiserer

Det norske kunstneroppropet møtte skarp kritikk i Dagsavisen fra Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk og organisasjonen Med Israel for fred (MIFF), som mente at «kunstnerne er på villspor. Med Israel for fred har allerede kritisert det kirkelige oppropet i en artikkel på organisasjonens nettsider i dag:

«Med sitt opprop avslører ansatte og frivillige i Den norske kirke at de ikke vil erkjenne realitetene i Jerusalem og at de ikke har satt seg inn i Trumps tale. Mer alvorlig er det at de driver palestinerne enda lengre bort fra forhandlingsbordet», skriver MIFF.

Les også: Slår tilbake mot kunstneroppropet

Mer fra Dagsavisen