Nyheter

Avviser politi-rasisme

Ny rapport fra Antirasistisk Senter bekymrer. Politiet avfeier ikke problemstillingen, men avviser rasisme.

Politiet har flere innsatsområder der de kontrollerer ekstra mange. Dette bildet er tatt i Schweigaards gate i Oslo sentrum.

Av David Stenerud og NTB

Ungdommer med innvandrerbakgrunn mener de utsettes for etnisk profilering av politiet. Det kommer fram i en rapport fra Antirasistisk Senter.

Rapporten «Vil ikke leke med deg fordi du er brun» presenteres onsdag for statsråder, politiet og interesseorganisasjoner hos Røde Kors i Oslo, skriver Vårt Land.

Sjekkes rutinemessig

Antirasistisk Senter har intervjuet flere ungdommer med innvandrerbakgrunn, som mener de jevnlig blir utsatt for diskriminering og etnisk profilering. Senteret mener fenomenet er tiltakende.

– Ungdom med minoritetsbakgrunn blir sjekket rutinemessig. Det har blitt verre under den nåværende regjeringen, slår redaktør Rune Berglund Steen fast. Han hevder det er vanskelig å finne ungdom med minoritetsbakgrunn som ikke opplever etnisk profilering som et problem.

Jan Erik Thommessen i oslopolitiet kjenner seg ikke igjen i påstander om at de utelukkende går etter hudfarge.

– Men vi har til tider hatt en forsterket innsats i områder der en overveiende andel av dem som oppholder seg i det offentlige rom har minoritetsbakgrunn. Vi kan derfor ikke se bort fra at det kan være at minoritetsungdom har blitt kontrollert oftere enn andre, skriver han i en epost.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Tøyen-ungdommen

Tøyen er et av områdene Thommesen refererer til, der det har blitt satt inn forsterket innsats og unge kontrolleres oftere av politiet. I NRK Brennpunkts dokumentar «Norske tilstander», som ble sendt i forrige uke, kom det fram at minoritetsungdom i strøket føler det ubehagelig å bli kontrollert så hyppig. Ungdommene uttrykte sinne, men sa også at noen politimenn sa de forstår at det er kjipt å bli kontrollert så ofte.

Etter at dokumentaren ble sendt har debatten om hvorvidt mer politi er svaret på Tøyens utfordringer blusset opp igjen.