Nyheter

Avviser politi-rasisme

Ny rapport fra Antirasistisk Senter bekymrer. Politiet avfeier ikke problemstillingen, men avviser rasisme.

Av David Stenerud og NTB

Ungdommer med innvandrerbakgrunn mener de utsettes for etnisk profilering av politiet. Det kommer fram i en rapport fra Antirasistisk Senter.

Rapporten «Vil ikke leke med deg fordi du er brun» presenteres onsdag for statsråder, politiet og interesseorganisasjoner hos Røde Kors i Oslo, skriver Vårt Land.

Sjekkes rutinemessig

Antirasistisk Senter har intervjuet flere ungdommer med innvandrerbakgrunn, som mener de jevnlig blir utsatt for diskriminering og etnisk profilering. Senteret mener fenomenet er tiltakende.

– Ungdom med minoritetsbakgrunn blir sjekket rutinemessig. Det har blitt verre under den nåværende regjeringen, slår redaktør Rune Berglund Steen fast. Han hevder det er vanskelig å finne ungdom med minoritetsbakgrunn som ikke opplever etnisk profilering som et problem.

Jan Erik Thommessen i oslopolitiet kjenner seg ikke igjen i påstander om at de utelukkende går etter hudfarge.

– Men vi har til tider hatt en forsterket innsats i områder der en overveiende andel av dem som oppholder seg i det offentlige rom har minoritetsbakgrunn. Vi kan derfor ikke se bort fra at det kan være at minoritetsungdom har blitt kontrollert oftere enn andre, skriver han i en epost.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Tøyen-ungdommen

Tøyen er et av områdene Thommesen refererer til, der det har blitt satt inn forsterket innsats og unge kontrolleres oftere av politiet. I NRK Brennpunkts dokumentar «Norske tilstander», som ble sendt i forrige uke, kom det fram at minoritetsungdom i strøket føler det ubehagelig å bli kontrollert så hyppig. Ungdommene uttrykte sinne, men sa også at noen politimenn sa de forstår at det er kjipt å bli kontrollert så ofte.

Etter at dokumentaren ble sendt har debatten om hvorvidt mer politi er svaret på Tøyens utfordringer blusset opp igjen.