Nyheter

Refser ministeren

Tone Tellevik Dahl, skolebyråd i Oslo, mener kunnskapsministeren lager «drama» ut fra enkelthendelser ved en skole.

I gårsdagens avis beskrev kunnskapsminister Henrik Asheim situasjonen på Stovner videregående skole som «sjokkerende» og «fullstendig uakseptabelt». Asheim kom med uttalelsene etter et oppslag i Dagsavisen som handlet om at rektoren ved skolen hadde sagt til sine ansatte at han kjente på en uro for at elever og lærere kan bli skadet. Ifølge rektoren har alvorlige voldsepisoder og uro blant elevene over tid skapt et uholdbart arbeids- og læringsmiljø ved skolen. På tirsdag sendte Asheim ut en henvendelse til Utdanningsetaten, Oslo-politiet og Justisdepartementet og ba om et møte.

Les også: Krisemøte om Osloskolen

«Enkelthendelser»

Tone Tellevik Dahl (Ap), byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, reagerer kraftig på uttalelsene til Asheim. På Twitter i går skrev hun: «Føles litt som overstyring når du ikke inviterer skoleeier» og «Hei minister. Vil du værra me til skolen vår, skolen vår? Hilsen rektor og byråd».

– Det er bra at han interesserer seg for hvordan det går med Oslo-skolene, men uttalelsene vitner om overtenning, rett og slett. Han dømmer en skole basert på enkelthendelser. Det burde ikke en minister gjøre.

Dahl mener ministeren stempler et helt skolemiljø med sine uttalelser.

– Jeg hadde derfor behov for å invitere ham til Stovner for å vise hvor god skolen faktisk er. Ser man på resultatene og elevundersøkelsene, så ser man at elevene trives og scorer høyt på trivsel og mestringsfølelse. Ved å lage så mye drama ut fra enkelthendelser dannes det et bilde av at alt er utenfor kontroll. Det stemmer ikke.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

60 millioner

– I fjor rapporterte Oslo-lærere 1.940 tilfeller av vold mot lærere. Mener du det bare er snakk om enkelthendelser?

– Vi tar alle hendelser på alvor og bruker betydelig midler på å unngå at det skjer. Ingen skoler skal oppleve at de står alene, og vi skal bli enda flinkere til å forebygge.

Hun viser til at det ble satt av 60 millioner kroner til å forsterke «lagene på videregående skoler» i neste års budsjett.

– 17.000 elever går på gode skoler. Hvordan kan det ha seg at våre elever trives og har gode skoleresultater hvis det er umulig å drive undervisning?

Les også:  Elev tatt med strømpistol

– Fikk bistand

– Men det er vel ingen som har hevdet at det er umulig å drive undervisning generelt i Oslo-skolene?

– Nei, men jeg tolker statsråden dit hen at han mener hendelsene har gjort det vanskelig å drive en god skole.

Byråden forteller at hun snakket med rektoren på Stovner i går og at situasjonen skal være under kontroll.

– Skolen fikk bistand umiddelbart. Utdanningsetaten rykket ut med sine akutt-team. Og dette er en skole hvor det allerede er et bredt lag rundt elevene. Byrådet har også startet arbeidet med å øke ressursene for å bygge ut disse lagene slik at elevene blir møtt på en enda bedre måte.

Les også: Politiet: Skolevolden øker

Skal snakke sammen

Kunnskapsminister Henrik Asheim reagerer på uttalelsene til Dahl.

– Dagsavisen har gjennom flere oppslag påvist at det er utfordringer ved enkelte skoler i Oslo. Det er ikke overtenning å reagere når en rektor sier at han ikke lenger kan garantere for sikkerheten til lærere og elever. Jeg synes byråden tar for lett på det hvis hun ikke ser at dette kan være starten på en samfunnsutvikling vi ikke ønsker.

Han har takket ja til å møte skolebyråden og rektoren på Stovner til en samtale.

– Det gjør jeg selvfølgelig veldig gjerne. Grunnen til at jeg inviterte til et møte var jo fordi jeg ønsker mer informasjon om situasjonen.

– Markeringsbehov

Utdanningspolitisk talsmann for Ap på Stortinget, Martin Henriksen, kaller kunnskapsministerens møteinnkalling «en ny og spesiell praksis»:

– Det er en ny praksis dersom kunnskapsministeren skal innkalle til møte hver gang det oppstår en alvorlig situasjon på en skole, enten det er mobbing eller voldsepisoder. Det kommer selvsagt aldri til å skje. Derfor er jeg redd for at dette først og fremst er en markering av statsråden. Det regjeringen heller bør gjøre er å legge konkrete tiltak på bordet for å motvirke mobbing og sosiale problemer, sier Henriksen til NTB.

– Egentlig burde Høyre hatt møte med seg selv for ti år siden og ta oppgjør med sin egen politikk for stykkprisfinansiering og markedsretting som har lagt grunnlaget for de mange sosiale utfordringene og den todelingen i Oslo-skolen som vi ser nå, sier Henriksen.

Mer fra Dagsavisen