Nyheter

Krisemøte om Osloskolen

«Sjokkerende», «ekstremt» og «fullstendig uakseptabelt». Slik betegner kunnskapsminister Henrik Asheim situasjonen på Stovner videregående skole etter gårsdagens oppslag i Dagsavisen.

– En rektor skal virkelig ikke måtte si, på forsiden av avisen, at han ikke kan garantere for sikkerheten til lærere og elever. Slik som dette kan vi rett og slett ikke ha det i norsk skole, sier kunnskapsminister Henrik Asheim (H).

Han viser til flere eksempler av vold og trusler i skolen som Dagsavisen har satt søkelyset på gjennom en serie artikler.

I går sa rektor på Stovner videregående skole, Terje Wold, rett ut at han frykter for ansatte og elever.

– Vi har en situasjon ved skolen som vi ikke kan leve med over tid. Jeg kjenner på uro for at elever og lærere kan bli skadet, uttalte Wold.

Ifølge Oslo-rektoren har situasjonen med hyppige slåsskamper, alvorlige voldsepisoder og uro blant elevene over tid skapt et helt uholdbart arbeids- og læringsmiljø på skolen.

For snart to uker siden ble en elev truet av en annen elev med øks og brekkjern. En annen elev ble hentet av politiet etter å ha blitt tatt to ganger med strømpistol på skolen. Sist uke ble en elev tatt med til legevakta etter nok en slåsskamp.

– Eksemplene som har kommet fram er rett og slett ekstreme og ganske sjokkerende, sier Asheim.

I en e-post til skoleetaten ba rektor for en drøy uke siden om hjelp i form av strakstiltak.

– Må reagere raskt

Nå går kunnskapsminister Henrik Asheim til det uvanlige skrittet å innkalle til et hastemøte for å diskutere situasjonen i hovedstadsskolen.

– Som minister har jeg ansvar for norsk utdanning og skole. I det ligger også et ansvar for skolen som en trygg arbeidsplass for lærere og elever. Dette dreier seg ikke om uro i klassen, men om en situasjon som setter sikkerheten på spill. Vi må reagere raskt, poengterer Asheim, og fortsetter:

– Alle som jobber i skolen skal være trygge på jobb. De skal verken behøve å miste nattesøvnen eller frykte for eget liv. Vi ville ikke tolerert slike tilstander på noen annen arbeidsplass. Da skal vi heller ikke godta det i skolen, sier Asheim.

I går sendte han en henvendelse til Utdanningsetaten i Oslo kommune, Oslo-politiet og Justisdepartementet.

– Jeg mener ikke å overstyre Oslo, men ønsker at vi så raskt som mulig skal møtes for å diskutere hvor skoen trykker, hva som gjør at lignende situasjoner dukker opp igjen og igjen og hva Utdanningsetaten sammen med andre kan gjøre for å snu en negativ trend, sier Henrik Asheim.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Ut av skyttergraven

– Hva tenker du er årsaken til at Stovner, og flere andre utsatte Osloskoler, har havnet i denne situasjonen?

– Det er et vanskelig spørsmål jeg gjerne vil ha skolenes eget svar på. Men det kan se ut som dette er en utvikling som har eskalert over tid uten å bli stoppet. Mange elever sliter med utfordringer som ikke fanges opp tidsnok, påpeker Asheim.

– Ifølge Ap er forklaringen at 18 år med høyrestyre; med markedsretting og stykkprisfinansiering, har skapt A- og B-skoler med opphoping av faglig svake og ressurskrevende elever. Er det en forklaring du tilbakeviser?

– Ja. Vi må ut av skyttergravene og sette oss ned med dem som kjenner dette på kroppen. Men å si at fritt skolevalg fører til angrep med strømpistol og øks blir en for enkel forklaring. Denne gangen tror jeg ikke vi skal ta utgangspunkt i vår egen ideologi for å finne forklaringer, advarer Asheim.

Han mener det kunne vært enkelt å skyve ansvaret over på det sittende Ap-byrådet i hovedstaden, men velger å avstå:

– Vi må slutte å peke på hverandre. Det vil ikke være til hjelp for rektor, lærere og elever på Stovner. Nå må vi finne ut hva vi konkret kan gjøre for å snu utviklingen, sier kunnskapsminister Henrik Asheim.

Ekstra handlingsrom

På spørsmål om det kan være aktuelt å gå inn med ressurser fra statlig hold, svarer kunnskapsministeren:

– Oslo kommune har egentlig ansvar for dette. Men i den situasjonen vi er kommet opp i nå, mener jeg det er riktig at vi i fellesskap diskuterer hvordan flere etater kan jobbe bedre sammen for å bekjempe problemene. Det finnes også organisasjoner som kan bidra positivt, fremholder Asheim, og legger til:

– Dette er helt uholdbart og noe vi absolutt må komme til bunns i.

Dag Hovdhaugen er assisterende direktør i Utdanningsetaten i Oslo kommune. Han sier dette om hva etaten gjør som svar på Stovner-rektorens desperate rop om hjelp:

– Stovner fikk 11,2 millioner kroner utover stykkprisfinansieringen i 2016, og 10,7 millioner kroner i budsjettet for i år. Det er ingen andre videregående skoler som har fått et tilsvarende forsterket beløp.

– Totalt utgjør dette om lag 14 stillinger som skolen selv kan prioritere slik den ønsker. Denne skolen har et ekstra økonomisk handlingsrom.

Les også: Høyre vil ha uniformert politi på enkelte Oslo-skoler

Ikke avgjort

Slik Dagsavisen skrev i går, har Stovner videregående skole leid inn tre ekstra miljøarbeidere, som er en dobling fra normalen. I et intervju med Dagsavisen 31. mai i år, bekreftet skoledirektør Astrid Søgnen at etaten i visse tilfeller betaler og forhåndsgodkjenner bruk av vektere/miljøarbeidere, men at dette skjer ytterst sjelden.

På spørsmål om etaten vil dekke kostnaden for de tre ekstra miljøarbeiderne på Stovner, sier Hovdhaugen:

– Skolen er i en spesiell situasjon og dette vil vi løse sammen med skolen slik at dette ikke blir økonomisk belastende for dem.

– Er det et ja?

– Vi har ikke avgjort om vi skal betale hele eller deler av beløpet, men vil uansett dekke noe.

Hovdhaugen sier videre at skolen denne uka har fått en ekstra administrativ ressurs. Han forteller også at skolen får bistand fra etatens læringsmiljøteam, men kan ikke svare på omfanget av denne støtten.

– Dette er en prosess som skjer i dialog med skolens ledelse, sier han.

Les også: – Jeg frykter at adgangskontroll kan brukes som en enkel løsning på et mye større problem

Mer fra Dagsavisen