Nyheter

Her har de fjernet Oslo fra prospektbildet

«Fullt forståelig at man ikke ønsker å ha et beredskapssenter så nær bebyggelsen, men å retusjere bort boligene til 8500 innbyggere hjelper vel ikke, sånn egentlig. Eller?»

Bildet til venstre, utarbeidet Nordic Office of Architecture og COWI, er fra Justis- og beredskapssdepartementets illustrasjonshefte til høringsnotatet om beredskapssenteret på Taraldrud. Det til høyre er beboerkampanjens, hentet fra Google Earth.

Av Tom Vestreng og David Stenerud

Beboere, skoler, barnehager og helsemyndigheter protesterer mot det planlagte nye beredskapsenteret for politiet på Taraldrud nord i Ski kommune. Det er i den omkringliggende bebyggelsen i nabokommunene Oppegård og Oslo at man vil merke mest til støyen fra skyting og granatsmell.

Regjeringen ved Justis og beredskapsdepartementet hadde gitt en svært kort, seks ukers, høringsfrist om utbyggingen, og denne går ut onsdag 22. juni, altså denne uken.

Men i høringsnotatet fra Justisdepartementet er ikke alt helt identisk med virkeligheten. På et perspektvbilde av hvordan beredskapssenteret kan bli seende ut, er nemlig bebyggelsen helt sør i Oslo, på Bjørndal i Søndre Nordstrand, fjernet. Du kan se bildet på regjeringens nettsider! (sidene 16 og 17).

Bakgrunn: Skuddstøy vil ramme 2.000 barn

– Hjelper ikke å retusjere bort

Motstanderne på Bjørndal reagerer slik på bildebruken, i en brosjyre de har utarbeidet:

«Fullt forståelig at man ikke ønsker å ha et beredskapssenter så nær bebyggelsen, men å retusjere bort boligene til 8500 innbyggere hjelper vel ikke, sånn egentlig. Eller?»

Og:

«Det er ganske bekymringsverdig at utbygger selv tydeligvis finner det såpass problematisk med en plassering så tett på bebyggelsen, at de har valgt å fjerne et stort boligområde fra visualiseringen sin.»

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Ulike formål – ulike illustrasjoner

Dagsavisen har forelagt Justis- og beredskapsdepartementet bildet, med spørsmål om hvorfor bebyggelsen i Oslo er fjernet, og fått følgende svar:

«Ulike illustrasjoner har ulike formål. Vi har aldri lagt skjul på tomtens plassering ift. omgivelsene. Alle områder som berøres av støy, er vist på kartskissene i konsekvensutredningene om støy. Det er derimot slik at bare selve planområdet med nærmeste omgivelser skal vises på selve reguleringsplankartet. Bildene det henvises til i vedlegg 16 er utarbeidet for å illustrere bruken av tomten, og mulighetene for utvidelser på tomten, dvs. hva vi tenker for selve anleggstomten. Disse er ikke utarbeidet særskilt for bruk ifm. høringen av reguleringsplanen.»

– Teknikalitet

Det er arkitektfirmatet Nordic Office of Architecture som har laget illustrasjonen Justisdepartementet bruker.

– Bildet viser et datagenerert arbeidsbilde fra prosjekteringsgruppens datamodell, som benyttes til å prosjektere/tegne anlegget. Datamodellen har ikke tatt inn et større området enn det som behøves for å prosjektere selve anlegget. Dette er altså en ren teknikalitet for å spare arbeidsminne på våre datamaskiner mens vi jobber, skriver arkitekt ved Nordic Office of Architecture, Håvard Slinde, i en epost til Dagsavisen.

Les også: Regjeringen lempet på støykravene