Nyheter

– Vis tallene, Sanner

De nye inntektsgrensene for bostøtte gjør at 100 prosent uføre i Oslo risikerer å måtte betale hele husleia selv. Nå krever Ap tallene på bordet.

– De siste trygdeoppgjørene har ikke gitt særlig stor uttelling, og da virker det rart å sette inntektsgrenser som gjør at uføre mister bostøtten. Jeg mener det gir grunnlag for å be statsråd Jan Tore Sanner om å få tallene på bordet, sier Lise Christoffersen (Ap), som sitter i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Les også: Uføre i Oslo blir fratatt bostøtten

Noen kroner over grensa

Som Dagsavisen skrev sist uke, risikerer flere uføre i Oslo å miste en betydelig del av inntekten. De nye inntektsgrensene for bostøtte, som ble innført 1.1.2017, gjør at 100 prosent uføre som bor alene får 86 kroner «for mye» i trygd fra Nav. Dermed mister de hele bostøtten. Det samme gjelder for unge uføre, som tjener en drøy tusenlapp «for mye».

Det mener Christoffersen er ugreit.

– Vi har fått forsikringer fra statsråden om at de som opplever et uforutsett bortfall av bostøtten er ivaretatt, men her er det snakk om noen få kroner over grensa. Det er ikke særlig all right, sier Christoffersen, som varsler at hun vil ta opp bostøtte-problematikken med kommunalfraksjonen på Stortinget.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Slår skjevt ut

Mens bostøtten tidligere ble beregnet ut fra ligningsinntekten fra året før, regnes den nå ut fra søkernes inntekt siste måned. Etter at uførereformen ble innført i 2015, skattlegges uføretrygd som vanlig arbeidsinntekt. Det vil si at uføre har en høyere bruttoinntekt enn tidligere. Regjeringen la derfor opp til en overgangsordning som delvis skal kompensere for det høyere skattetrekket, men den omfatter kun personer som ble uføretrygdet før 2014.

– Da får man jo en veldig skjevhet mellom mennesker som har samme utgangspunkt. Vi ønsket en mer permanent ordning, men det har vi ikke fått til, sier Christoffersen.

– Mener du dette er et brudd på uføreforliket?

– Jeg vil se tallene først, men jeg mener det er grunn til å følge opp denne saken og gå gjennom de vedtakene Stortinget tidligere har gjort om bostøtte.

Uforutsette problemer

Uførereformen ble i sin tid utformet av den rødgrønne regjeringen. Christoffersen vedgår at den har bydd på flere uforutsette problemer.

– Reformen ble ikke innført før etter at vi hadde gått av og hadde bred oppslutning i Stortinget, men nesten med én gang fikk vi masse henvendelser fra folk som opplevde at de satt igjen med mindre penger. Det dukket opp ting som vi ikke hadde forutsett. Det gjaldt bostøtte, men også at folk måtte betale mer for kommunale tjenester. Vi ønsket at systemet skulle være utformet slik at folk kom ut av det omtrent som før, men det løftet følte vi ble brutt, sier Christoffersen.

Les også: – Hvor skal vanlige folk bo?

Nyeste fra Dagsavisen.no: