Nyheter

Vestkantbadet legger seg flat etter transkvinne-nekt

– Jeg har lest meg opp på saken, og forstår nå at kjønn handler om identitet heller enn ytre kjønnsorganer, sier daglig leder Ole Magnus Kikut. Det synes Mathilde Decaen er bra.

Av David Stenerud og Aslak Borgersrud

Fredag skriver Dagsavisen om transkvinnen Mathilde Decaen, som ble nektet å komme på Vestkantbaet på dedikerte kvinnedager fordi hun har mannlig kjønnsorgan.

Les saken: Avviste Mathilde – Vestkantbadet mener hun har «feil» kjønnsorgan

Saken har vagt stor oppmerksomhet, og har ført til boikottoppfordringer og storm mot Vestkantbadet på Facebook.

Vestkantbadets daglige leder Ole Magnus Kikut, skrev dette til Dagsavisen før vi gikk i trykken torsdag:

«Dette er en ny situasjon for oss og siden Mathilde har et mannlig kjønnsorgan vil det kunne oppleves som utrygt for de damene som er der helt nakne. Vi ønsker å ta vare på våre mange stamkunder som forventer at de kan være der uten det som kan oppleves som en mann til stede ved første øyekast. Mathilde er selvfølgelig fortsatt velkommen på våre fellesdager, når damer og herrer slapper av sammen i badstuen ikledd badetøy.»

Beklager

Nå har Kikut valgt å beklage, på det sterkeste, på Facebook, hvor han skriver:

«Kjære alle sammen,

Jeg vil skrive til dere i dag og legger meg flat.

Vi ønsker ikke å diskriminere noen mennesker og beklager situasjonen vi har hatt med en kunde.

Jeg beklager også på det sterkeste at jeg i en utveksling på Facebook Messenger har skrevet ting som fremstår som oppsiktsvekkende bakstreversk.

Dette er sitater som jeg ikke ønsker å stå inne for.

Jeg sier derfor beklager til alle som har følt seg støtt.

Jeg ønsker som dere et fritt samfunn hvor alle kan være seg selv.

Og her har jeg og vi kommet skjevt ut i våre svar og i vår håndtering av denne uventede oppmerksomheten.

Vi jobber hver dag for at alle skal oppleve aksept og velvære.

Vi legger oss ikke opp i hvilket kjønn folk identifiserer seg med.

Er du transperson og ønsker å benytte vårt spa så er du velkommen Jeg har lest meg opp på saken å forstår nå at kjønn handler om identitet heller enn ytre kjønnsorganer.

Til sist, beklager alle sammen.

Hilsen Magnus»

– Fint han beklager

Hovedpersonen selv, Mathilde Decaen, forteller hun er veldig sliten etter et døgn med masse skriverier og intervjuer, og ønsker bare kort å kommentere beklagelsen fra Vestklantbadet Spa.

– Det eneste jeg vil si er at jeg synes det er veldig fint at han beklager. Jeg synes det er veldig koselig, sier Decaen til Dagsavisen.

Fredag kom Likestillings- og diskrimineringsombudet  med følgende uttalelse om Mathilde-saken:

«Likestillings- og diskrimineringsombudet håndhever loven som forbyr diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Ut fra henvendelser til oss, erfarer vi at flere er usikre på hva slags rettigheter transpersoner har når det gjelder bruk av garderobe, svømmehall og spa. Vi erfarer også at det er forskjellig kunnskapsnivå når det gjelder hva det innebærer å være en transperson.
 
Vi synes det er viktig at både offentlige og private aktører innhenter kunnskap på området, med spesielt fokus på hvordan vi møter folk med ulikt kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk med respekt for den de er - både i henhold til det lovverket vi har og det samfunnet vi gjerne ønsker å ha
 
Ombudet har ikke mottatt noen formell klagesak som gjelder disse problemstillingene, og har derfor ikke tatt endelig stilling til spørsmålene denne saken reiser. Vi har derimot fått flere veiledningshenvendelser, som vi er i en prosess med å vurdere og besvare. Vi registrerer for øvrig at Vestkantbadet nå forsøker å løse saken, og imøtegår kritikken de har mottatt.
»

Mer fra Dagsavisen