Nyheter

Tunnel stanser vei

Delvis stenging av Brynstunnelen stanser oppgradering av en liten del av Grenseveien, som er nødvendig for at Vålerengas nye stadion kan åpne 1. august. Men Statens Vegvesen mener det er fullt mulig å gjennomføre arbeidet innen fristen i august.

– Utbedring av Grenseveien fra brua over E6 til Innspurten der man kjører inn til Vålerengas nye stadion, er en forutsetning for at vi skal få brukstillatelse til stadion og den nye skolen første august, sier daglig leder i Vålerenga kultur- og idrettspark AS, Stig-Ove Sandnes, til Dagsavisen.

– Men i og med at Statens vegvesen har satt foten ned, på grunn av utbedringene av Brynstunnelen, har vi fått en ekstra utfordring, legger han til.

Derfor har VIF foreslått å endre rekkefølgen. Først åpning av stadion og skole. Så utbedring av Grenseveien.

Men de får ingen støtte av Statens Vegvesen.

– Brynstunnelen er ferdig rehabilitert senest 15 mai 2017, og det vil være mulig for VKIP (Vålerenga Kuktur- og idrettspark)  å starte sine arbeider da. Under rehabilitering av Svartdalstunnelen sommeren 2017 vil vi riktignok lede trafikken i østgående retning fra Vålerengtunnelen og videre opp Tvetenveien og ut på E6 ved Bryn, men dette bør være gjennomførbart samtidig med at det foregår arbeider på Grenseveien bru, sier Senior kommunikasjonsrådgiver Statens vegvesen Region øst, Eystein Hanssen til Dagsavisen.

– I Oslo vil det til enhver tid være større infrastrukturprosjekter som foregår, og alle aktører må planlegge rundt hverandres prosjekter. VKIP har en luke sommeren 2017 for å få utført de nevnte tiltakene, sier han.

Les også: Drømmenes teater

Endrer rekkefølgen

«Vålerenga kultur- og idrettspark AS foreslår å endre rekkefølgekrav om opparbeiding av Grenseveien som regulert i detaljplan for Innspurten – Valle Hovin – Vålerenga stadion som ble vedtatt 3. september 2014. Den foreslåtte endringen vil gi Vålerenga kultur- og idrettspark AS brukstillatelse for Vålerenga stadion, ny videregående skole og 60.000 kvadratmeter kontor uten å måtte opparbeide Grenseveien som regulert, blant annet med kollektivfelt og sykkeltilrettelegging. Kravet om opparbeidelse foreslås skjøvet til skøytehallen som skal oppføres av annen aktør», heter det i søknaden til Plan- og bygningsetaten.

Både Bymiljøetaten og Plan- og bygningsetaten går imot.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Kommunen betaler

Bygging av skøytehallen er ennå ikke bestemt, og vil når den tid kommer bli bygget i kommunal regi. Det vil da også bety at Vålerenga skyver kostnadene i Grenseveien over til en annen aktør, om de får gjennomslag for rekkefølgekravene.

Se hvem Vålerenga møter når de åpner nytt stadion