Nyheter

Her renses lufta

Stein for stein skal storbyluften bli bedre.

Bilde 1 av 2

Det håper iallfall produsenten en ny type belegningstein.

Disse steinene skal lages slik at de bryter ned nitrogenoksider (NOx), som det tidvis er helsefarlig mye av i bylufta, til ufarlig nitrogen og oksygen.

Dette skjer ved at overflaten på belegningsteinene settes inn med titandioksid (TiO2). Når dette stoffet reagerer på UV-stråling fra sola, starter en prosess som kalles fotokatalyse, som altså innebærer undergangen for NOx.

– Vi har kontinuerlig fokus på utvikling av nye produkter og løsninger som kan bidra til et bedre miljø, sier Jørn-Andre Hammer, administerende direktør i selskapet som står bak planene, Asak Miljøstein.

Selskapet har nå innledet et samarbeid med Bellona og det danske selskapet Photocats, i sakens anledning.

Flere produkter

Det å bruke fotokatalyse mot ulike typer forurensning er likevel ikke noe nytt. Allerede finnes det produkter som ifølge reklamen blant annet bryter ned nitrogendioksid til ufarlig og lettløselig nitrat. Hovedfokuset så langt har likevel ikke vært å bedre luftkvaliteten, men å sørge for rene overflater, både når det gjelder husfasader og vindusglass.

Også Forskningsrådet har involvert seg i dette arbeidet ved å gi støtte til et prosjekt i regi av bergensselskapet Joma International.

Målsettingen er å gjøre nanopartikler mer effektive til å bryte ned forurensning og skitt på overflater.

– Nitrogendioksid-forurensning er et stort problem i mange byer, særlig der hvor det er høy trafikk. Våre partikler bryter ned forurensningen slik at luften blir renere, sier teknologidirektør Robert Corkery i Joma International, i en artikkel på Forskningsrådets nettsider.

– Vi prioriterer å finansiere forskning basert på nanoteknologi som bidrar til tiltak som kan bedre miljø og redusere utslipp til for eksempel luft og vann, skriver Forskningsrådet om støtten til Joma International, i en epost til Dagsavisen.

– Har effekt

Professor Truls Norby ved Kjemisk institutt ved Universitetet i Oslo, kjenner godt til bruken av TiO2- nanomaterialer som fotokatalysator.

Metoden kan både brukes til å splitte vann, rense vann og rense vinduer, nevner han. Likevel er Norby i utgangspunktet litt skeptisk til hva slags betydning belegningstein innsatt med titandioksid vil kunne få.

– Jeg tror ikke det er noen grunn til å tvile på effekten, men det er usikkert om dette vil være noen kraftig medisin mot NOx-innhold, sier Norby.

– Blant annet kreves det sollys og overflatene må være rene for støv, men hvem vet. Det må forskes på dette, og hvis det er effektivt, må man prøve å få effekten inn i flere typer overflater, som asfalt, betong og takstein. Så er det dette med nanopartikler. TiO2 er nok ikke så farlig, men hvis man får det over alt...

Mer fra Dagsavisen