Nyheter

Vil utrede park

Alle de berørte kommunene er nå positive eller på gli når det gjelder muligheten for ny nasjonalpark i Østmarka.

En slik nasjonalpark er noe Oslo lenge har ønsket seg.

– Nasjonalpark i Østmarka er viktig fordi det vil gi bedre vern av nasjonale naturverdier, sier Lan Marie Nguyen Berg (MDG), byråd for miljø og samferdsel.

Les også: Østmarka får ny terrengsykkelsti

Ønsker utredning

Så sent som onsdag vedtok Komité for klima og miljø i Rælingen kommune, rådmannens innstilling i denne saken. Her heter det at «Rælingen kommune er positiv til at muligheten for å etablere nasjonalpark på Oslo kommunes arealer i Enebakk (...) utredes».

Ski kommunestyre fattet et lignende vedtak om utredning i september. I vedtaket heter det også at «Ski kommune sender et brev til Klima- og miljødepartementet og Fylkesmannen i Oslo og Akershus, der det bes om at det startes en verneplanprosess for nasjonalpark i Østmarka».

I Lørenskog kommune skal Klima-, økologi- og samferdselsutvalget snart behandle en tilsvarende positiv innstilling til utredning, før saken går videre til formannskapet. Der har det politiske flertallet dessuten allerede slått fast at det skal jobbes for å utrede en nasjonalpark i Østmarka.

Ønsker større park

I Oppegård er politikerne ikke bare positive til en nasjonalpark, de ønsker også en nasjonalpark som er større enn den Oslo-politikerne går inn for. Det opplyser ordfører Thomas Sjøvold (H) til Dagsavisen.

– Vi må se på store områder både i Østmarka og Sørmarka, slik at vi kan få en ny og sammenhengende nasjonalpark her. Vi må begynne dette arbeidet med en utredning, sier Sjøvold.

I Enebakk kommune er meningene om en mulig nasjonalpark fortsatt mer delte, men spørsmålet om en utredning vil snart bli tatt opp til politisk behandling der også.

– Jeg har ikke noe problem med en utredning, sier ordfører Øystein Slette (Ap).

Han tilføyer at det vil gi politikerne et bedre grunnlag «for å mene noe om dette».

Les også: Ber om skogmøte

– Nye arbeidsplasser

Enebakk kommune var forøvrig representert med ikke mindre enn fem politikere da en bred delegasjon som også omfattet politikere fra Oslo, Oppegård, Ski og Lørenskog, besøkte Tyresta nasjonalpark utenfor Stockholm tirsdag. Også Fylkesmannen i Oslo og Akershus stilte med fem deltakere.

– Det var spennende å lære om hvordan svenskene kombinerer vern av natur og biologisk mangfold med tilrettelegging for friluftsliv og aktiv bruk av naturen. I Tyresta har de vært flinke til å legge til rette for aktivitet og naturbasert turisme. Det har gitt nye arbeidsplasser og stolthet til regionen, og viser at en nasjonalpark også gir nye muligheter lokalt, sier Nguyen Berg.

Les også: Ønsker nye nasjonalparker

Mer fra Dagsavisen