Nyheter

Erstatter asfalt med park

Hele 11 parker skal etter planen omslutte den nye Hovinbyen i en grønn ring.

Bilde 1 av 3

Dette innebærer at de grønne arealene i Oslos største byutviklingsområde, blir utvidet med noe som tilsvarer Frognerparken to ganger.

– Til sammen vil alle parkene i Hovinbyen dekke et område som tilsvarer Olaf Ryes plass på Grünerløkka cirka 100 ganger, eller 100 fotballbaner, forteller Ellen S. de Vibe, direktør i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.

Les også: Bygger klimasmart i Hovinbyen

Fra grått til grønt

I går overrakte hun den strategiske planen for Hovinbyen til byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MDG), ni måneder etter at bystyret vedtok kommuneplanen.

– I en tid hvor alle etterlyser mer boligbygging er jeg veldig fornøyd med at vi allerede nå kan legge fram denne planen, sier de Vibe.

Ferdig utbygd vil Hovinbyen romme opp mot 40.000 nye boliger og 100.000 nye arbeidsplasser. På veien dit vil områder som i dag rommer veldige lagerbygg og store asfalterte flater, bli fullstendig forvandlet. Men det er altså ikke bare nye bygninger som skal begynne å strekke seg i høyden. Også mange trær skal bidra til Hovinbyens framtidige profil.

– Her kommer Hovinparken. Den blir like stor som tre fotballbaner, forteller de Vibe der hun skritter energisk over asfalten i området hvor frukt- og grønnsaksdistributøren Bama nå holder til.

Hun omtaler den strategiske planen for Hovinbyen som «et stort grep for grønn byutvikling».

– Hvorfor er parker så viktige?

– Fordi de fungerer både som møteplasser og arealer for rekreasjon og fysisk aktivitet. De har betydning for folkehelsen, for trivselen til folk og er også viktige for det biologiske mangfoldet, svarer de Vibe.

– Er fokuset på parker noe nytt i utviklingen av Oslo?

– Vi har jobbet med dette i mange år, men omfanget av planene for Hovinbyen er unikt, og den grønne ringen som skal binde sammen Hovinbyen, er en stor tanke.

Oslo - 18 prosent grønn

En framtidig by hvor grå ikke er den dominerende fargen, faller også i god jord hos byråden for byutvikling.

– For byrådet er det viktig både å verne om de eksisterende grønne arealene og å lage nye, understreker Marcussen.

– Det er også viktig for byrådet å åpne opp lukkede bekker. Slik som Refstadbekken, som vil komme ned her, peker hun i retning solvarm asfalt under digre trailere.

– Dette handler ikke bare om trivsel, men også om overvannshåndtering og klimatilpasning, tilføyer Marcussen.

I dag er 18 prosent av Oslos byggesone parker og grøntarealer. I området som omfattes av Hovinbyen, er andelen 10 prosent i dag. Med de nye parkene og møteplassene øker den til 16 prosent.

– Mengden med grønt blir opp mot det som er i de indre bydelene, som Grünerløkka, Sagene og St. Hanshaugen, forteller de Vibe.

Les også: De grønne vil gjøre Oslo grønnere

Slik er parkplanene

Dette er de 11 parkene langs den grønne ringen som er inkludert i den strategiske planen for Hovinbyen:

Løren aktivitetspark, med fokus på større barn og unge.

Hasleparken, en rolig nabolagspark.

Valle Hovin idrettspark, områdets viktigste grønt-, rekreasjons- og idrettsareal.

Trafoparken, en utvidelse av Valle Hovin og nabolagspark for Teisen/Ulven.

Ulvenparkene, som omfatter Ulvenskogen, en skog- og naturpark i tilknytning til Østre Aker kirke og pilegrimsleden, og Ulvenparken, en framtidig park med hovedvekt på idrett, som opparbeides midlertidig i påvente av mer byutvikling.

Parker langs Haraldrudveien.

Sentralplassen på Haraldrud, urbant torg/møteplass.

Risløkka torg, torg ved T-banestoppen.

Økernparken, en rekreativ park sør for Økern sykehjem.

Hovinparken, en grønn, rekreativ familiepark.

Refstad/Løren idrettspark.

«Den grønne ringen forbinder byområder som Økern, Løren, Hasle, Valle Hovin, Ulven, Haraldrud og Risløkka og delområdenes grøntarealer og parker», går det fram av den strategiske planen.

Deler av ringen er tilgjengelig i dag, men grønne forbindelser mellom Valle Hovin og Løren, Østre Aker kirke og Risløkka mangler.

Planene er tenkt gradvis realisert i løpet av de kommende 20-30 årene.

Les også: Høyere med Høyre

Mer fra Dagsavisen