Nyheter

Høyest skatt på løkka

Av de som må betale eiendomsskatt i Oslo er det folk fra bydel Grünerløkka som vil betale den høyeste summen. Her må folk ut med over 7.000 kroner hver i snitt.

Innen 30.juni skal Oslo kommune har sendt ut eiendomsskatteseddelen til boligeiere i kommunen, som da får vite om de skal betale eiendomsskatt og i så fall hvor mye.

Totalt er det 55.761 eiendommer som berøres av eiendomsskatt i Oslo, opplyste finansbyråd i Oslo Robert Steen (Ap) om på en pressekonferanse på Rådhuset i går.

Han understrekte også da hvorfor Oslo kommune nå innfører eiendomsskatten, som varslet i valgkampen.

– Oslo er en stor by med mange utfordringer. Vi har de lengste barnehagekøene og vi trenger å løfte eldreomsorgen. Disse pengene skal gå til dette, sier Steen.

Grünerløkka på topp

For dem som skal betale eiendomsskatt blir skatten i snitt på 4.781 kroner. Skatten innfases nå med en sats på 2 promille, og et bunnfradrag på 4 millioner kroner.

Bunnfradraget på eiendomsskatten i Oslo er såpass høyt at det i valgkampen ble satt spørsmålstegn ved lovligheten av å kalle dette en eiendomsskatt. Kunne hele bydeler slippe unna skatten?

Det er det ikke noen bydeler som gjør. Men det er store forskjeller mellom hva folk i bydelene i Oslo må betale.

For eksempel vil bare 0,3 prosent av all eiendomsskatten kreves inn fra folk som bor i bydel Grorud og 0,5 prosent fra Alna. 23 prosent vil komme fra Vestre Aker.

3 prosent av skatten vil komme fra Grünerløkka. Der vil de som er berørt av eiendomsskatten måtte betale i snitt på 7.338 kroner. Dette gjelder 7 prosent av eiendommene i bydelen.

Les også: Skatteseddel sendes ut til 56.000 osloborgere

Taksert 22.000 boliger

Hvor mye folk må betale i eiendomsskatt er beregnet ut ifra hvor mye boligen er verdt.

Oslo kommune har selv vært ute og taksert 22. 000 boliger. For de resterende boligene har kommune lent seg på data fra Skatteetaten.

Dagsavisen har tidligere skrevet om at det har vært noen utfordringer med implementeringen av den nye eiendomsskatten. Særlig gjelder dette for alle som er bosatt i borettslag.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Forberedt på feil

De foreløpige beregningene til Oslo kommune viser at de totale skatteinntektene blir i størrelsesordenen 266,5 millioner kroner. Men finansbyråden er så forberedt på feil i datagrunnlaget at han ikke regner med at de får fullt så mye i inntekter. For 2016 er det budsjettert med 150 millioner kroner i inntekter fra eiendomsskatten.

– Det kan være feil antall bunnfradrag, feil verdi på boligen og det kan være oppført feil eier av eiendommen. For å illustrere så er fortsatt Kong Karl IV og Kong Oscar II oppført som eiendomsbesitter i Oslo, sier Steen som understreker at kommuene er i beredskap for å ta imot klager.

Mer fra Dagsavisen