Nyheter

Kjenner seg ikke igjen i boligkritikk

– Vi bruker 300 millioner kroner i året til vedlikehold, rehabilitering, drift og småreparasjoner, sier kommunikasjonssjef Kristin Øyen i Boligbygg Oslo KF (BBY).

Bilde 1 av 2

Gjennom selskapet BBY er Oslo kommune hovedstadens største utleier av utleieboliger. Selskapet har over en milliard kroner i omsetning, hovedsakelig fra husleieinntekter.

Vel halvparten av beboerne i BBYs 10.800 leiligheter får i snitt halve husleia dekket med statlig eller kommunal bostøtte. Her bor mange av byens vanskeligstilte, personer som av forskjellige grunner må ha hjelp til et sted å bo. Standarden i leilighetene er nøktern, med linoleum på gulvene og kjøkkenbenker av sink.

Les også: Oslos største «bolighai»

Utbyttestopp

I Dagsavisen i går krevde Leieboerforeningens leder, Lars Aasen, et utbyttestopp for alle de kommunale boligene. Oslo kommune tok i 2014 ut et utbytte på 370 millioner kroner fra BBY, 375 millioner kroner i 2015 og har planer om å ta ut 390 millioner kroner i år.

Dette til tross for et etterslep på vedlikehold på 1,4 milliarder, ifølge styrets beretning fra 2015. Her ber Boligbygg om å få beholde en større del av overskuddet selv.

«Et økende konsernbidrag legger nødvendigvis press på foretakets likviditet, resultatutvikling og evne til å gjennomføre planlagt vedlikehold», skriver styret.

– Det er klart at med mer midler til vedlikehold, kan vi ta igjen etterslepet i eiendommene raskere, sier Kristin Øyen.

Hun legger til at 164 millioner kroner av utbyttet Oslo kommune tar ut er renter på «åpningsbalanselånene» Boligbygg fikk da foretaket ble etablert i 2004.

I Dagsavisen i går beskrev Lars Aasen i Leieboerforeningen kommunale boliger på Sagene der vannet renner tvers gjennom taket, og man må bruke bøtter for å fange vannet.

– Det er sopp og råte og mye elendighet, hevdet Aasen.

– Dette er beskrivelser jeg ikke kjenner meg igjen i. Vannskader ber vi folk melde fra om umiddelbart, tar tak i med det samme og tilkaller rørlegger. Ikke minst fordi denne type skader også ødelegger øvrig boligmasse. Vi har i løpet av de siste ti årene rehabilitert over 3000 bad. Men vi har flere eiendommer der det er planlagt våtromsrehabiliteringer i løpet av de nærmeste årene. Dette er store investeringer vi må ta etter tur, understreker Øyen.

Trappevask og avfall

I Boligbyggs driftsutgifter inngår trappevask, bortkjøring av avfall og avdankede møbler, vaktmestertjenester og vaktselskap.

– Vi kjører vekk vel 40 tonn avfall i måneden. Det var en mye større tendens til forslumming før 2004, da husleiene var uforholdsmessig lave. Med gjengs leie blir det mer igjen til vedlikehold, sier Øyen.

Hun forteller at leiekontraktene inngås for tre og fem år av gangen. Når en husstand flytter ut pusses leilighetene opp for i snitt 70.000 kroner.

Les også: Oslo er Norges mest delte by

Mer fra Dagsavisen