Nyheter

Tusenvis av sinte elever streiket mot nye fraværsregler

Titusenvis av elever streiket over hele landet i går. I Oslo møtte over 1.000 elever opp foran Rådhuset i Oslo for å demonstrere mot de nye fraværsreglene.

Elever i ungdomsskolen og videregående demonstrerer i går mot forslaget til ny fraværsgrense. Elever med mer enn ti prosent udokumentert fravær kan risikere å ikke å få standpunktkarakter i det aktuelle faget.

I går streiket elever i Oslo, Akershus, Hordaland, Buskerud, Telemark, Møre og Romsdal, Nordland, og Aust-Agder. 17. juni arrangerer Elevorganisasjonen sammen med de fleste ungdomspartiene, en nasjonal markering mot fraværsgrensa.

Ved Rådhuset i Oslo var både elever fra ungdoms- og videregående skoler møtt opp. Det var alt fra moteløver til hipstere med rullebrett i hånda. Ulike var de: Men én ting hadde de felles: De var sinte på kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og ropte taktfast: «Nei til fraværsgrensa!»

Les også: Frykter flere elever vil droppe ut med strengere krav

Skulk?

– I mediene blir dette kalt en skulkestreik. Det er det ikke, det er et elevopprør, sier Johanne Akerø (16), som er leder i Elevorganisasjonen i Oslo. Hun sier at mange ikke har turt å møte opp, i frykt for at det blir ført som fravær.

Akerø sier at kunnskapsministerens forslag til ny fraværsgrense er bekymringsverdig.

– Elever som blir syke med for eksempel omgangssyke, må ha erklæring fra lege eller helsesøster for å kunne holde seg hjemme. Det holder ikke med melding fra foreldre. Hun sier at dette blir ekstra belastning både for den syke og for helsevesenet.

– Det kan bli et kjempepress på legekontorene og skolehelsetjenesten. Det kan bli masse byråkrati, og konsekvensene er ikke nok utredet.

Julian Søderberg er politisk nestleder i Elevorganisasjonen i Oslo. Han mener kunnskapsministeren opptrer udemokratisk, fordi han vil ha den nye fraværsgrensen igjennom som en forskriftsendring.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Opp i Stortinget

– Røe Isaksen har med sin mindretallsregjering prøvd å få dette igjennom uten å gå veien om Stortinget. Nå skal dette heldigvis opp i Stortinget i løpet av juni. Da håper jeg det blir stoppet, sier Søderberg.

De to tillitsvalgte sier at gårsdagens streik, handler om solidaritet.

– For majoriteten er ikke fravær noe problem. Men noen elever sliter med fravær blant annet av på grunn av psykiske plager og mobbing.

De mener fraværsreglene særlig vil være et problem i fag der man har få timer. Som geografi, gym og i programfag der det ikke er mange timer. 10 prosent fravær kan i enkelte fag bety at to timers ureglementert fravær ikke blir godkjent. Da skal eleven ikke ha rett på karaktervurdering i faget.

– Så ligger man hjemme med omgangssyke eller migrene uten å komme seg til legen, kan det føre til at man ikke får vurdering. Dette er særlig alvorlig i avgangsfag, sier Johanne Akerø.

Les også: Vil fjerne Røe Isaksens fraværsgrense

– Ikke udemokratisk

Magnus Thue, er politisk rådgiver for kunnskapsministeren.

– Det er lang rekke unntak for dokumentert fravær grunnet blant annet fysisk eller psykisk sykdom og arbeid som tillitsvalgt. Selv i små fag som geografi og kroppsøving vil man måtte opp i mer enn fem timer udokumentert fravær før man risikerer å ikke få karakter. Han avviser at behandlingen har vært udemokratisk, sier Thue til Dagsavisen.

– Stortinget er landets lovgivende forsamling, og innføring av en fraværsgrense innebærer ikke endringer i lov, men i forskrift. Derfor kunne regjeringen ta denne beslutningen. Stortinget står imidlertid fritt til å ta opp alle typer saker dersom de tar initiativ til det, slik de har gjort i denne saken, legger han til.

Les debatt: Jeg saboterte russefeiringen