Nyheter

Vil ta i bruk ulike bomtakster i Oslo

– Kjempebra. Det sier byråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) om at Vegdirektoratet anbefaler miljødifferensierte bomtakster.

– Hvis vi får innført miljødifferensierte bomtakster vil det få stor betydning for oslolufta. Dette forhandler vi nå med Akershus om, i Oslopakke 3, sier Nguyen Berg, som er byråd for miljø og samferdsel.

Hun mener ulike takster kan vri bilparken i retning flere utslippsfrie biler, slik at målet om at Oslo i 2030 skal være en fossilfri by, nås.

Dagsavisen kunne i går fortelle at Vegdirektoratet mener ulike bomtakster vil kunne føre til store kutt i utslippene av NOx. Forslaget er nå sendt Samferdsels-departementet for videre behandling der.

Les saken her: Anbefaler ulike bomtakster

Vista Analyse har i Vegdirektoratets utredning, foreslått 7 kroner for passering med nullutslippsbiler, og opp til 43 kroner for de verste dieselbilene.

– Hva slags takster ser du for deg for Oslos del?

– Vi ønsker å beholde elbilfordelene denne perioden, svarer Nguyen Berg.

Det tilsier en videreføring av muligheten for gratis passering i elbil.

– Ut over det er vi opptatt av at det skal lønne seg å velge miljøvennlig. Vi ønsker derfor å gjøre det enda mer attraktivt å velge den type biler, tilføyer Nguyen Berg.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Mer fra Dagsavisen