Nyheter

– Slik bør E18 bli

Politikerne trenger alternativer til Vegvesenets plan for E18, mener Naturvernforbundet, og lanserer like godt et selv.

Utbyggingen av ny E18 i Vestkorridoren vil være et svært sentralt element under reforhandlingene av samferdselsplanen Oslopakke 3 denne måneden. Byrådet i Oslo har varslet at den ikke vil akseptere en løsning som innebærer mer biltrafikk inn til Oslo via Asker og Bærum.

– Det byrådet og vi går inn for, er veldig likt, med ingen tilrettelegging for mer biltrafikk, men ja til byutviklingstiltak i Sandvika, langs Frognerstranda og i Asker. Vi vil fjerne trafikken fra overflaten ved å legge den i tunnel eller under lokk, og da vil vi kunne utvikle de aktuelle byområdene, sier Naturvernforbundets leder, Lars Haltbrekken.

LES OGSÅ: – Syklistene får en sikk-sakk-vei

Vesentlig billigere

Kartskissen er basert på et forslag som Naturvernforbundet la fram i fjor høst. Den innebærer at E18 ikke får noen flere felt, med unntak av på noen korte strekninger. Prisen blir med det redusert fra 40 til 15 milliarder kroner.

– Statens vegvesen bør nå lage en detaljert plan basert på vårt innspill, slik at politikerne får valgmuligheter når de skal diskutere E18-utbyggingen, anmoder Haltbrekken.

Sist onsdag skrev Dagsavisen om MDG i Asker som frykter at en gjennomføring av den foreliggende planen for E18-utbyggingen, vil kunne føre til lengre reisetider for både syklister og busspassasjerer.

NHO i Oslo og Akershus er opptatt av at framkommeligheten må sikres for både busspassasjerer og godstrafikken.

– Mange av dem som sitter på bussen må komme fort fram. Det handler om mennesker som skal på jobb. Vi må heller ikke glemme at prognosene tilsier en årlig vekst i godstrafikken på 2 prosent i Oslo og Akershus. Vi trenger derfor en bedre E18, sier regiondirektør Nina Solli til Dagsavisen.

Naturvernforbundets forslag tar hensyn til behovene til både kollektiv- og godstrafikken, forsikrer Haltbrekken.

– Vi har satt av ett felt hver vei til kollektivtrafikken, det andre kan være for elbiler, lavutslippsbiler og næringstrafikken, og det tredje feltet forbeholdes fossilbilister. Og så kan fossilbilistene stå der i kø til de bli leie av det.

Samtidig påpeker Haltbrekken at det ikke er gitt at all veksten i godstrafikken må skje på vei.

– De siste årene er stadig mer gods blitt fraktet på vei. Nå må vi få flyttet noe av dette tilbake til jernbane. Det vil være mulig også på kortere strekninger, mener han.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Fra drøssevis til ett

Prosjektledelsen for E18-utbyggingen, opplyser til Dagsavisen at «drøssevis» av alternative planer er blitt vurdert de ti siste årene. De er blitt snevret inn til det ene alternativet som nå foreligger. Dette forslaget er allerede blitt godkjent av politikerne i Bærum, mens politikerne i Asker nylig har fått det til behandling. Prosjektledelsen mener derfor at dette ikke er tidspunktet for å begynne å utrede Naturvernforbundets forslag eller eventuelle andre alternativer.

– Vi kan ikke overkjøre politikerne nå, blir det påpekt.

LES OGSÅ: Bygger stort på Ulven

Mer fra Dagsavisen