Nyheter

Bruk av bærekraftig diesel kan redde bylufta

Fornybar diesel laget av blant annet slakteavfall og frityrolje, skal bidra til bedre luftkvalitet i Oslo.

Siden desember har de fire Oslo-Fergene, som fraktet om lag 750.000 passasjerer ut til øyene i Indre Oslofjord i fjor, gått på fornybar diesel fra selskapet Eco-1. Ifølge Ruter er Oslo med det først i verden til å ha ferjer på fornybar diesel.

– Erfaringene så langt er gode. Våre beregninger viser at utslippene nesten vil halveres, opplyser Pål Ruud, daglig leder i Oslo-Fergene.

I går var det markering av det miljøvennlige drivstoffskiftet med både byråd og Ruter-sjef til stede. I månedene framover kan det bli mer å feire, ifølge Geir H. Ingeborgrud, daglig leder i Eco-1.

LES OGSÅ: Gjør NOx til gass og vann

100 fyllestasjoner

Han varsler 100 fyllestasjoner med fornybar diesel for personbiler og varebiler i løpet av de to neste årene, og også tilsvarende fyllestasjoner for fritidsbåter. De to første av dem blir plassert ved Oslofjorden.

– Jeg er sikker på at dette er en løsningene for å oppnå reduserte lokale utslipp, sier Ingeborgrud.

Dagsavisen har i en rekke artikler, omtalt den tidvis helsefarlige luften i Oslo og Bergen. Så langt har regjering og lokalpolitikere ikke maktet å sikre innbyggerne en luft det går an å puste inn uten å bli syk av. I denne sammenheng framstår den fornybare dieselen som et Columbi egg, skal vi tro Ingeborgrud.

– Den fornybare dieselen som vi leverer, lages av slakteavfall, frityrolje, fettrester fra ulike prosesser, og også avfallsstoffer som skilles ut ved Coca Colas produksjon av biokorker. Mye av dette er ting vi ikke har greid å nyttiggjøre oss tidligere. Dieselmotorer trenger ikke å tilpasses på noen måte, for å bruke denne dieselen.

– Store reduksjoner

Likevel blir flere typer utslipp vesentlig redusert, ifølge Eco-1-sjefen.

– For NOx får vi reduksjoner på 10 prosent, mens det for støv og partikler er reduksjoner på mellom 40 og 60 prosent. Dette er dermed et veldig enkelt og billig miljøtiltak.

– Hva er prisen?

– Fornybar diesel er dyrere for Oslo-ferjene, men for alle fritidsbåter vil prisen absolutt bli konkurransedyktig med annen diesel. Også Fjord1, som er Norges største ferjeselskap, Bring Posten og Asko har begynt å ta i bruk fornybar diesel fra Eco-1, opplyser Ingeborgrud.

LES OGSÅ: Svevestøv vil fortsette å ta liv

Nyeste fra Dagsavisen.no: