ENKELT: Dieselbiler med SCR-teknologi er utstyrt med en egen liten tank for AdBlue, som selges i flasker og kanner. Sjåføren trenger ikke å gjøre noe mer enn å fylle på for å redusere utslippene av NOx, ifølge Kristin Nordal, kommunikasjonsansvarlig i Yara og Edgar Borge, salgsansvarlig for AdBlue i Yara Norge.

Gjør NOx til gass og vann

Problemet med helsefarlig høye utslipp av NOx fra dieselbiler er i ferd med å bli løst ved hjelp av et ufarlig, billig og norskprodusert vidundermiddel.

• Utslippene av NOx reduseres med inntil 90 prosent.

• NOx omdannes til nitrogen og vanndamp.

• Prisen er fra 7–8 kroner per liter ved tanking på en bensinstasjon.

• Én liter holder til flere hundre kilometer med kjøring for en dieselpersonbil.

• Produktet er allerede en gedigen suksess og benyttes i mange forskjellige typer dieselkjøretøy over hele verden.

Slik oppsummerer produsenten Yara International, med hovedkontor på Skøyen i Oslo, erfaringene med den gjennomsiktige væsken AdBlue så langt.

Forventer stor vekst

På grunn av stadig strengere utslippskrav regner Yara med at etterspørselen etter AdBlue vil øke med rakettfart i årene som kommer.

Selskapets prognoser tilsier at salget av AdBlue vil dobles innen 2020, fra 3.300.000 tonn i 2014.

For å klare å møte denne etterspørselen har Yara utvidet kapasiteten ved den nederlandske fabrikken som er sentral i produksjonen av AdBlue.

Edgar Borge, salgsansvarlig for AdBlue i Yara Norge, er sikker i sin sak.

– Strengere regulering av utslippene fra dieselbiler vil drive etterspørselen etter AdBlue videre. Bruk av AdBlue er noe som vil komme på alle dieselbiler. Det er ingen vei utenom, mener han.

SCR-teknologi

Etter at Volkswagen ble avslørt for NOx-juks og dommen mot Norge i EFTA-domstolen sist fredag, blant annet på grunn av for høye utslipp av NOx i flere norske byer, kunne man tro at vi er dømt til å puste inn helsefarlig byluft i mange år fortsatt. Men situasjonen er kanskje ikke så håpløs likevel, for stadig flere dieselbiler blir nå utstyrt med SCR-teknologi. For at Yaras AdBlue-væske skal kunne benyttes, må bilen være utstyrt med slik teknologi.

– Det som skjer i biler med SCR, er at AdBlue, som består av urea og demineralisert vann, sprøytes inn i katalysatoren etter forbrenning. Der binder urea seg til NOx som deretter går over til å bli nitrogen, forteller Borge.

Et amerikansk selskap tok ut patent på Selective catalytic reduction (SCR) allerede i 1957, men det er først det siste tiåret at metoden er blitt tatt i bruk i større grad, etter at EU begynte å stille avgasskrav til motorer gjennom Euro-ordningen.

– Det startet i 2005 med Euro 4-kravene, forteller Borge.

De kravene fikk ikke minst konsekvenser for lastebiler og busser. Etter ytterligere innskjerpinger er de tunge kjøretøyene blitt avhengige av SCR, forteller Erik Andresen, direktør i Bilimportørenes Landsforening.

– Uten SCR greier du ikke å oppfylle utslippskravene på så store motorer som tyngre kjøretøy har, påpeker han.

Nye krav

Andresen er overbevist om at AdBlue og SCR er framtida også for dieselpersonbilene.

– Etter innføringen av Euro 6 har dette skutt fart. I dag er ikke SCR noen nødvendighet på alle biler, men sannsynligvis kommer EU med nye typegodkjenningskrav i 2017. Da kan det hende at flere biler må ha SCR for å kunne klare kravene.

– Hvor bra er SCR og AdBlue?

– Dette systemet er helt suverent og det fjerner en veldig stor del av NOx-utslippene på lastebiler. Det virker også på personbiler, svarer Andresen.

Forsker: Både og

Rolf Hagman, som er forsker ved Transportøkonomisk institutt (TØI), bekrefter at SCR-teknologien og AdBlue fungerer for tunge kjøretøy.

– Med varm motor fjernes så å si all NOx, sier Hagman.

Det er likevel en viss usikkerhet knyttet til metoden, påpeker han.

– Vi vet ikke hvordan dette virker ved normal nordisk kulde, slik vi kan oppleve både i Oslo, Bergen og Trondheim vinterstid. Derfor skal vi teste dette førstkommende vinter.

– Hva med dieselpersonbiler?

– Vi har testet seks-sju dieselpersonbiler og flere av dem har et SCR-system, men det vi har sett, er at utslippene av NOx er høye uansett.

– Virker ikke SCR på personbiler?

– Vi har ikke sett de samme effektene ennå, men jeg regner med at når bilprodusentene klarer å få redusert utslippene til tunge kjøretøy, så vil de få det til for lette kjøretøy også.