Nyheter

USA og Polens klimainnsats er bedre enn Norges

Det viser en ny internasjonal rangering.

PARIS (Dagsavisen): De europeiske miljøorganisasjonene Germanwatch og Climate Action Network Europa (CAN) legger i dag frem den årlige rangeringen av lands klimainnsats, Climate Change Preformance Index (CCPI).

Mens vårt naboland Danmark kommer best ut, ligger Norge på en 36. plass. Selv store utslippsland som USA, Polen og India, gjør det bedre enn Norge.

– Dette viser hovedproblemet i norsk klimapolitikk: Utslippene våre går opp. Når de går opp, da gjør vi det dårlig. Det er de kalde fakta, sier Anders Haug Larsen i Naturvernforbundet.

– Vi liker å tenke at Norge er blant de beste i klassen i kampen mot klimaendringer, men denne listen gir et annet bilde. Jeg håper denne rapporten kan være med på å vekke den norske regjeringen, sier Ingrid Næss-Holm, klimarådgiver i Kirkens Nødhjelp.

LES OGSÅ: Polen gir ikke opp kull

Gjør det dårligere

Ikke bare kommer Norge dårlig ut, vår klimainnsats er blitt dårligere, skal man tro rangeringen. I fjor lå Norge på en 32. plass. I år har vi falt fire plasser lengre bak.

– Rangeringen viser at vi har en enorm jobb og gjøre. Rapporten viser at vi gjør det dårligere enn tidligere og at hovedgrunnen er utslipp fra oljeindustrien. Det bør ikke være sånn at de som slipper ut mest, og som har mest slipper unna, mener Larsen.

I motsetning til Norge, kommer våre naboland svært godt ut av kåringen: Danmark får topplasseringen, som er en fjerdeplass siden CCPI mener ingen land fortjener de tre øverste plassene. 
Hakk i hel kommer Sverige på en sjetteplass. Finland er på 23.plass og Island på 27. plass, ifølge kåringen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Oljen får skylda

Rapporten tar ikke bare for seg de faktiske utslipp til hvert land og utvikling i landenes utslipp, men den vurderer også klimapolitikken til hvert enkelt land.
På det sistnevnte, kommer Norge relativt godt ut: Vår internasjonale klimapolitiske innsats rangeres til en 13. plass, og vår nasjonale klimapolitikk får en 15. plass.

Men siden vi slipper ut mye CO2 og ikke kutter i vår utslipp, blir den totale scoren dårlig. Når man vurderer dagens utslippsnivå av CO2, viser kåringen at energibruk pr. person i Norge, er så høyt at vi får en 55. plass av 61 plasser. Når man ser på utviklingen over tid, viser rangeringen at norske utslipp fra produksjon av elektrisitet og varme, er fjerde dårligst av alle de målte landene.

Dette skyldes oljeindustrien, sier Larsen i Naturvernforbundet, og viser til at utslippene fra norsk olje og gassproduksjon har økt med 90 prosent siden 1990.
Ifølge SSB er olje- og gassutvinning den største årsaken til norske utslipp. I 2014 sto dette for 27 prosent av Norges totale klimagassutslipp.

Mens andre land har kuttet i sine CO2-utslipp sammenlignet med 1990, har de norske utslippene heller gått opp. I fjor slapp Norge ut 53,8 millioner tonn CO2, noe som er en økning på 3,46 prosent sammenlignet med utslippene i 1990. 

 Det er altså ikke «typisk norsk» å være god i klimapolitikken?

– Nei, det gjelder ikke her. Vi kommer stadig tilbake til diskusjonen om hva vi må gjøre hjemme. Vi er for at vi skal gjøre tiltak i andre deler av verden, som f.eks igjennom regnskogsprosjektet, men vi kommer ikke fra at vi må få ned egne utslipp.

LES OGSÅ: Full krig om klima-erstatning

Dårlig over tid

Haug vil imidlertid ikke legge hele skylden for Norges dårlige resultater på dagens regjering. Norges dårlige score startet allerede under de rødgrønne.

– Det gikk opp og ned under forrige regjering, men Norge gjør det dårligere og vi har gjort det dårligere helt siden 2012. Det er fordi norske utslipp ikke går ned, forklarer han.

Haug mener likefullt at regjeringen og klimaminister Tine Sundtoft bør lese rapporten grundig og ta det innover seg i den norske klimapolitikken.

– Det bør ta med seg dette. I Paris snakker vi om hva vi skal gjøre etter 2030, men det viktigste er å få ned utslippene allerede i morgen.

Næss-Holm hos Kirkens Nødhjelp, er enig. Hun mener Sunftoft bør løfte Norges innsats allerede i klimaforhandlingene i Paris.

– De norske forhandlerne gjør en god jobb, men de trenger politisk mandat til å gå lenger. Som politisk leder for den norske delegasjonen er Tine Sundtoft den eneste som har mulighet til å forplikte Norge til økt innsats. Den muligheten må hun benytte seg av, sier Næss-Holm.

Miljø- og klimaminister Tine Sundtoft skriver i en epost at hun mener Norge har mye å være stolt over i klimapolitikken.

– Norge har allerede en veldig høy andel fornybar energi, og derfor er det mer krevende å redusere utslippene enn i andre land, som har mye kullkraftverk. Norge har også verdens høyeste CO2-avgift på olje- og gassproduksjonen, vi har høye avgifter på bilkjøring og flytrafikk, skriver hun.

Hun mener regjeringen har lagt til rette for en historisk satsning på jernbane, miljøteknologi i næringslivet, og for el-biler.

– Framover skal vi blant annet fase ut oljefyring, sikre met kollektivtransport i byene og få mer energieffektive bygg. Sammen med EU har vi mål om å redusere utslippene med hele 40 prosent i 2030. Norge er også det land i verden som gir mest for å bevare regnskogen. Alt i alt synes jeg dermed rangeringen ikke gir et helt riktig bilde.

LES OGSÅ: Norge dømt for luftforurensning

Mer fra Dagsavisen