Nyheter

Ble overvåket i sykemeldingsperioden

Det gikk rykter om at Michel Diallo jobbet i sitt eget firma mens han var sykmeldt hos Vectura. Arbeidsgiver ville finne ut om dette stemte og videoovervåket arbeidstakeren. Saken er politianmeldt og er nå hos LOs juridiske.

Av Jan-Erik Østlie, frifagbevegelse.no

Michel Diallo, som ha vært NNN-medlem siden 1. mars 2013, jobber på lageret til Vectura på Gjelleråsen. 24. august i år fikk han trøbbel med nyrene, legen ga ham en alvorlig diagnose og han ble sjukmeldt fra jobben. Etter hvert begynte ryktene å gå på lageret om at han isteden jobbet i sitt egne firma som han nylig har startet.

Si opp eller bli anmeldt!

6. oktober i år får Diallo et brev fra Vecturas HR-sjef Jan-Erik Nilsen der han innkalles til et møte to dager seinere «vedrørende mulig bestridelse av din sykemelding og stans av forskuttert sykelønn». Diallo får anledning til å ta med seg tillitsvalgt Svein Ove Bøye. Bøye skriver seinere et referat fra møte som arbeidsgiver ikke aksepterer som møteprotokoll.

– Via telefon fikk jeg vite at noen hadde observert meg mens jeg var sykmeldt. Jeg var blitt filmet uten at jeg visste noe om det. Da fikk jeg sjokk. Jeg har aldri hørt om noe lignende før, sier Diallo.

Diallo stiller opp på møtet. Der får han etter eget utsagn i detalj vite hva han har foretatt seg.

– Jeg spurte om å få se videoen, men det fikk jeg ikke. Da ble jeg stilt overfor to valg: Enten kunne jeg si opp jobben min eller så ville arbeidsgiver anmelde meg for trygdesvindel. Det er riktig at jeg var innom mitt firma mens jeg var sjukmeldt fra Vectura, men jeg har aldri jobbet der. Jeg aner ikke hvorfor jeg er blitt behandlet sånn, sier Diallo som har politianmeldt saken.

LES OGSÅ: Her reddet de jobben

Alvorlig sak

Saken er også sendt til NNN-sentralt. Forbundssekretær Stein Hagala har videresendt den til LOs juridiske avdeling.

– Dette er en drøy sak som jeg aldri var i tvil om at jeg skulle videre til LOs advokater, sier Hagala, men legger til at dette nå er en sak mellom LOs advokat og Michel Diallo. LOs advokat i saken er Katrine Hellum Lilleengen. Hun forteller at videoovervåking er en urettmessig inngripen i et menneskes privatliv.

– Vi ser svært alvorlig på en arbeidsgivers videoovervåking av en arbeidstaker. Slik overvåking på fritiden vil kunne bryte med integritetsvernet i menneskerettighetene, personvernbestemmelser og straffeloven. Klienten har politianmeldt saken, og det vil komme et krav om erstatning. Hvilket nivå vi vil legge oss på, må jeg diskutere med klienten før jeg kan uttale meg om, sier Katrine Hellum Lilleengen.

Uakseptabelt

Diallo mener han har fått fin støtte fra NNN i denne saken. Og er glad for at den har havnet hos LOs juridiske avdeling.

– Jeg trenger noen som støtter meg sånn at jeg ikke blir stående aleine. Det er veldig synd at ledere får drive på med å spille detektiv på falskt grunnlag og spionere på folk uten at noen stiller spørsmål ved lederens handlinger. Sånt skal ingen behøve å bli utsatt for. Ikke bare jeg ble filmet, men folk i mitt selskap som ikke har noe med dette å gjøre ble også filmet, og hvert steg vi tok ble dokumentert. Dette er ikke rett og kan ikke aksepteres, sier Michel Diallo.

LES OGSÅ: Jorunn fikk endelig økt stillingen

Vecturas svar

NNN-arbeideren kontaktet Vecturas HR-direktør Jan-Erik Nilsen og spurte ham konkret om det medførte riktighet at Diallo er blitt videoovervåket utenfor arbeidstid i hans sykefravær – og om hva som var årsaken gitt at denne overvåkingen fant sted. I tillegg fikk Nilsen spørsmål om det var riktig at Diallo på et møte 8. oktober fikk to valg: Enten å si opp sin jobb i Vectura eller å bli anmeldt for trygdesvindel av Vectura. Nilsen ba i telefonsamtale om å få spørsmålene på e-post og ga følgende svar:

«Vectura gir ikke uttalelser om konkrete arbeidsforhold. Generelt sett forholder Vectura seg til arbeidsmiljøloven og personopplysningsloven. Det har for øvrig også skjedd i denne sak. Generelt sett er det viktig for Vectura – og alle andre arbeidsgivere − å få avklart om sykemeldinger er reelle, blant annet som følge av forpliktelser i forhold til NAV og andre offentlige organ. Vectura er en IA-bedrift og ønsker i størst mulig grad og bidra til å tilrettelegge for ansatte som av ulike årsaker ikke kan utføre sitt arbeid med tanke på sykdom eller andre årsaker. På generelt grunnlag vil Vectura ved mistanke om at en sykemelding ikke er reell, måtte foreta en vurdering basert på tilgjengelig informasjon, herunder uttalelser fra den ansatte. Det er da – etter Vecturas oppfatning – naturlig at den ansatte blir varslet om dette i forkant av at det er truffet en konklusjon. Dersom konklusjonen er at sykepenger urettmessig er krevet, vil Vectura måtte meddele dette til NAV.»

Rammer fagforbund

De to NNN-tillitsvalgte i Vectura Thorbjørn Hjelle og Svein Ove Bøye ser Diallo-saken også i sammenheng med den generelle nedbemanningen som foregår i Vectura for tiden. Arcus har nedgang i salget, visst nok den største siden 1990-tallet. Derfor er nedbemanning i Vectura varslet og det har vært holdt nedbemanningsmøter. Syv må ut av bedriften, og fem på lageret pluss en på logistikk er det allerede forhandlet sluttpakker for, ifølge Svein Ove Bøye.

– Foreløpig har ingen blitt sagt opp, og vikarbruken er så høy her at grunnlaget for oppsigelser ikke er der. Nå i jula er det varslet 40 vikarer fra bemanningsbyråer. Når noen må gå i Vectura er det alltid folk i NNN-området. Det har vi klaget på, sier Thorbjørn Hjelle.

LES OGSÅ: Storbyene sier nei til søndagsåpne butikker

Nyeste fra Dagsavisen.no: