Nyheter

Vil fjerne jobbkravet til mor

Far må kunne ta ut permisjon selv om også mor er hjemme. Samtidig må det bli lettere for foreldre å ta ut permisjon samtidig, mener Høyre-utvalg.

1 av 3

– Vi bruker 15 milliarder i året på denne permisjonsordningen. Selv om likestillingen ikke er det store målet med ordningen, må vi se om vi kan få mer likestilling for pengene, sier Tina Bru, som leder Høyres likestillingsutvalg.

For å gjøre det foreslår de å fjerne kravet til at mor må være i jobb eller studier hvis far skal kunne ta ut mer enn de ti ukene som er forbeholdt han i dag.

– I dag er det sånn at hvis mor er arbeidsledig kan ikke far ta ut permisjon av felleskvoten. Men det samme kravet gjelder ikke for mor. For henne har det ingenting å si hva far til barnet gjør. Hun har nemlig selvstendig opptjeningsrett. Vi vil slutte å diskriminere far, og gi også han selvstendig opptjeningsrett, sier Bru, som leder utvalget som skal meisle ut politikken Høyre kan gå til valg på i 2017.

Forkjemperne for dagens aktivitetskrav, mener det er viktig for at mor skal få en sterkere tilknytning til arbeidslivet. I dag er det fortsatt sånn at mor er mest hjemme med barna.

LES OGSÅ: Dropper karrieren når de får barn

EU-dom

Men det er flere grunner til at Norge nå bør endre reglene, mener Bru. I sommer slo EU-domstolen fast at mors arbeidssituasjon ikke kan påvirke hvor mye permisjon far skal få, i en sak fra Hellas. Både likestillingsombud Sunniva Ørstavik og Finn Arnesen, leder ved Senter for europarett, mente dette måtte få følger for norsk praksis.

– Alternativet er å innføre aktivitetskrav til begge. Da risikere en at ingen av foreldrene tar ut permisjonen. Da glemmer man at permisjonen er til for barnet, mener Bru.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

To måneder felles

Utvalget vil også gjøre det enklere å ta ut permisjonen stykkevis, innimellom jobbing, og for mor og far å ta ut permisjon samtidig. I Sverige har de 60 dobbeltdager som familien kan ta ut sammen.

– Det kan godt hende vi skal være rausere, og ha flere dobbeltdager enn 60. Poenget er at en moderne familie har andre behov enn det dagens ordningen legger opp til. Vi vil gjøre det enklere å gradere, også ned til timebasis hvis det er nødvendig, sier Bru.

Hun tror far kanskje vil være mer hjemme, hvis foreldre kan lage egne fleksible ordninger.

– Det hadde vært godt for likestilling i arbeidslivet. Hvis det at man kan være hjemme samtidig i en periode også fører til det, mener jeg det er verdt et forsøk. Faktum i dag er at det er flere kvinner som er hjemme barna enn menn, selv med pappapermen.

LES OGSÅ: Vil likedele foreldrepermisjonen

Ap vil ha mor i aktivitet

Det er fritt fram å være hjemme med barnet så lenge du vil, men ikke på statens regning.

Det mener Aps likestillingspolitiske talsperson Anette Trettebergstuen. Hun viser til at aktivitetskravet gjelder ikke for fedrekvoten, men på fellesdelen av permisjonen.

– Det er fordi foreldrepermisjonen både skal gi ferdre og mødre tid med barnet sitt, samtidig som vi vil unngå en uheldig effekt på mors deltakelse i arbeidslivet. Det er fritt fram å være hjemme så lenge enn vil, men dette er et krav knyttet til en sjenerøs permisjonsordning fra staten, sier Ap-politikeren, som ellers er glad utvalget foreslår å beholde pappakvoten.

– Det er bra Bru endelig har innsett, det alle andre har innsett: Å fjerne pappapermen gjør at fedre er mindre hjemme med barna.

LES OGSÅ: Dette mener skipsreder Elisabeth Grieg skaper kvinnelige toppledere