Nyheter

Ut mot løsarbeidersamfunnet

Det er behov for å forenkle loven om allmenngjøring for å motvirke sosial dumping, vedkjenner Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Ap-leder Jonas Gahr Støre på Fellesforbundets landsmøte tirsdag. Til høyre forbundsleder Arve Bakke. FOTO: ARNE OVE BERGO

Problematikken knyttet til innleid arbeidskraft blir av nestleder i Fellesforbundet Anders Skattkjær beskrevet som det mest sentrale konfliktområdet i norsk arbeidsliv i dag.

Fellesforbundet får støtte fra Ap-leder Jonas Gahr Støre i kampen mot løsarbeidersamfunnet.

– Jeg mener at det har vært en kvalitet at vi i Norge har hatt et hovedprinsipp om faste ansettelser. Motsatsen til dette er at bunnlinjas prinsipper om kortsiktig innsparing vinner over kvaliteten ved faste ansettelser. Det er negativt både for den enkelte arbeidstaker, og for produktivitet i bedriften, sier Støre, som skal tale til landsmøtet i dag.

IRENE HALVORSEN KOMMENTERER: Trøsten er de nye, blanke flisene på det nyoppussa badet

LES OGSÅ: Én av fire byggearbeidere er innleid

Dramatisk bilde

Seniorforsker Line Eldring, ved forskningsinstitusjonen Fafo, tegnet et dramatisk bilde av hvordan utviklingen har vært de siste drøye ti årene. Mange av de store endringene i norsk arbeidsliv knytter seg til den økte arbeidsinnvandringen etter 2005. Mens det i 2003 var 6.371 bosatte statsborgere fra Øst-Europa i Norge, er det i år 175.269.

– Mange østeuropeere blir ansatt gjennom innleie. Vi ser også at oppdragsgiverne veksler mellom å hyre inn underentreprenører og innleiefirma, etter hva som er mest økonomisk gunstig etter det til enhver tid gjeldende regelverk, sier Eldring til Dagsavisen.

Fafo-forskeren peker på allmenngjøring av tariffavtaler som det viktigste virkemiddelet mot dumping av lønn og arbeidsrettigheter.

– Men det har blitt oppfattet av en del forbund som at det er vanskelig å få igjennom krav om allmenngjøring, og at dokumentasjonskravet er litt komplisert og uklart.

Følg Dagsavisen på Twitter og Facebook!

Det er Ap-lederen enig i.

– Det trengs forenklinger for at allmenngjøringsordningen skal være mulig å praktisere. Vi vil lytte til Fellesforbundet her om hvordan en best kan forenkle, sier Støre.

LES OGSÅ: Vi jobber mer ubekvem arbeidstid

Flytt fra lokalt nivå

Meningene internt i et av LOs viktigste forbund spenner fra å ville hele bransjen til livs, til mer moderate innstramninger, forteller Petter Vellesen leder i Oslo Bygningsarbeiderforening.

– Vi har et forslag inne om hvordan en kan begrense adgangen til innleie ved at en flytter adgangen til å avtale innleie fra lokalt nivå med enkelte tillitsvalgt, opp til forbundsnivå. I en sånn avtale må det også stilles skarpe krav, f. eks til at kontraktene til de innleide skal være på hele oppdragets lengde, i stede for mange korte kontrakter.

– Jeg har ikke konkludert her, men generelt sett mener jeg at de store fagforeningene har vist at de kan forvalte et slikt ansvar på en god måte, sier Støre.

LES OGSÅ: Frykter konsekvensene av mer søndagsjobbing for apotekansatte