Nyheter

Vil sykle i høyden

Sykling høyt til værs er noe MDG, SV og Ap bør vurdere for å nå målet om mer sykling og mindre biltrafikk i Oslo, mener Zero.

– Partiene som forhandler om byrådsmakt, må bruke anledningen til å lage en innovativ klimapolitikk for Oslo, anmoder Marius Holm, daglig leder i miljøstiftelsen Zero.

Planene om en overbygd sykkelbane på tre-fire meter høye pilarer, er av den type løsninger MDG, SV og Ap bør være åpne for, mener Holm.

Eystein F. Husebye, som står bak planene om den høytsvevende sykkelbanen han har gitt betegnelsen «tråkkallé», forsikrer politikerne at det vil være fornuftig å satse på den.

LES OGSÅ: 600 biler må vekk

– Frister bilistene

– Hvis vi bygger min sykkelbane på strekningen Slependen – Lysaker, vil antallet innfartsbilister på E18 kunne reduseres med 30 prosent, mener han.

– Hvorfor?

– En slik overbygd, helårs sykkelbane som gjør det enkelt å komme seg til jobb  på elsykkel i kontorhabitten, vil friste bilister i et helt annet omfang enn vanlige sykkelveier som krever at du kler deg i allværs­tøy, svarer Husebye.

Under valgkampen var alle de tre partiene som nå forhandler om byrådsmakten, svært opptatt av å redusere biltrafikken inn til Oslo, både på grunn av klimaet, miljøet og folks helse.

MDG og SV har dessuten stått hardt på at de vil skrinlegge den planlagte utbyggingen av E18 gjennom Asker og Bærum og videre inn til Oslo, til fordel for et bedre kollektivtilbud og mer satsing på sykkel.

Etter at byrådsforhandlingene startet, har Zero vært i dialog med både MDG, SV og Ap og kommet med ulike innspill til partiene.

– Vi oppfatter at de er nysgjerrige og søker etter smarte løsninger. Dette lover godt, sier Holm.

LES OGSÅ: Skilter for syklistene

– Aktuelt i Bjørvika

Han nevner også et annet sted hvor det kan være interessant å ta i bruk Husebyes sykkeltube, nemlig Dronning Eufemias gate, hvor syklistene har dårlige kår i dag. I den 43,7 meter brede gaten er det kun satt av tre meter til sykkelfelt. Før valget uttalte Aps Raymond Johansen til Dagsavisen at en ombygging av Bjørvikas hovedgate «definitivt vil være høyt oppe på listen hvis vi overtar byrådsmakten». I stedet for å «rive opp» gaten mener Holm det nye byrådet heller bør vurdere å løfte opp syklistene.

– Politikerne må være åpne for å tenke annerledes når plass er en knapphetsfaktor, oppfordrer han.

Husebye mener Dronning Eufemia kan egne seg som et pilotprosjekt før en mer omfattende tråkkallé-utbygging. Han tror det vil lønne seg å satse på hans idé.

– Det vil koste mye mer å grave opp Dronning Eufemias gate og lage nye sykkelveier enn å sette opp tråkkallé der, sier han.

Mer fra Dagsavisen