Nyheter

3.000 nye bysykler

Neste år vil bymiljøetaten erstatte dagens bysykler med 3.000 nye sykler, og utvide grensene til Ring 3.

1 av 2

Oslo kommune har lyst ut ny avtale for reklame på bysykler, leskur og toaletter. Clear Channel har hatt bysyklene til nå, mens JC Decaux har hatt leskur og toaletter (306 leskur og 7-8 toaletter).

Nå går det mot at Clear Channel får alt.

– Vi nærmer oss en avtale med Clear Channel, bekrefter seksjonsjef for byrom i Bymiljøetaten Catrine Carlsen overfor Dagsavisen.

Les også: En bedre sykkelby

Må fjerne skur

Direktør i JC Decaux Øyvind Markussen, som fram til juni neste år, drifter rundt 300 leskur og åtte toaletter i Oslo, sier til Dagsavisen at de gjerne skulle ha vært med i forhandlingene om nye kontrakter.

– Vi har rettet henvendelse til Bymiljøetaten om dette, men ikke hørt noe. De har vel bestemt seg for Clear Channel, sier Markussen.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre nye Oslo-sider her!

Sender til Latvia

I dag finnes det rundt 1.000 holdeplasser for buss og trikk i Oslo. Mange av disse vil bli oppgradert med nye reklamefinansierte leskur neste år. Ifølge Carlsen i Bymiljøetaten har man ikke helt oversikt over akkurat hvor mange skur som må skiftes ut. 

– Noen steder blir det byttet ut, og mange holdeplasser som ikke har leskur, vil få det. Det er også en del holdeplasser som er på privat grunn, eller som Statens vegvesen har råderetten over, som langs Ring 3, Mossveien og Trondheimsveien som ikke vil få nye reklamefinansierte leskur, sier Carlsen videre.

De gamle busskurene vil JC Decaux sende til andre land, hvor de opererer, som for eksempel Latvia. De har en måned på seg ved kontraktslutt til å fjerne leskurene de drifter.

Smarttelefon

De nye byssyklene er designet på Rosenhoff i Oslo, og det skal bli enklere å ta ut en sykkel. Blant annet vil man selv ville kunne velge den sykkelene på staivet man vi ha.

– Det vil bli et mye mer flesibelt system, og det vil bli mulig å bruke smarttelefonen for å ta ut sykler, sier Catrine Carlsen i Bymiljøetaten til Dagsavisen.

Tom Vestreng

Journalist