Nyheter

Læreplassjakta

De foreløpige tallene viser at bare 1 av 4 søkere fra bygg og anlegg så langt har fått tilbud om læreplass i Oslo.

Rekordmange Oslo-elever har søkt seg til yrkesfagene, viser nye tall fra Oslo kommune. Samtidig viser de foreløpige tallene fra Utdanningsetaten at 398 av 798 søkere enda ikke har fått seg lærlingplass til høsten per 1. juli.

– Det er viktig for oss at ungdommene våre lykkes, og at hver enkelt søker får et tilbud. Det som er helt sikkert er at alle skal få et tilbud når høsten kommer, enten det er opplæring i bedrift eller opplæring i skole, sier Bente Fredheim, avdelingsdirektør for fagopplæring i Utdanningsetaten i Oslo.

Følg oss på Twitter og Facebook!

Bygg mangler flest

Det er lærlingene fra bygg og anlegg og teknisk og industriell produksjon (TIP) som mangler flest plasser. På begge linjene mangler rundt tre av fire læreplasser, mens på restaurant- og matfag har 80 prosent allerede fått lærlingplass. Formidlingen av læreplasser vil foregå hele høsten, og de siste kan få tilbud om læreplass så sent som i desember.

– Vi samarbeider med opplæringskontorene og bedrifter innenfor alle programområder, i disse dager med spesielt fokus på bygg og anlegg og innenfor teknisk- og industriell produksjon, for å sikre best mulig dekning innenfor de fagene, sier Fredheim.

Ifølge Fredheim ligger de omtrent på samme nivå som i 2013 og 2014 når det kommer til tildeling av læreplasser. Forrige skoleår fikk rundt 50 elever som hadde søkt lærlingplass tilbud om opplæring i skole heller enn bedrift.

På elektrofag og service og samferdsel mangler rundt halvparten av lærlingene læreplasser.

LES OGSÅ: Unge lærlinger reiser ut i verden

NHO: Bekymret

Fagdirektør i NHO, Are Turmo, understreker at det fremdeles er tidlig i prosessen, men fremhever likevel viktigheten av å rekruttere flere personer med fagbrev til både næringsliv og offentlig sektor i fremtiden.

– Det er for tidlig å si noe om generelle tendenser for formidling og tildeling i år, men næringslivet har helt klart et stort behov for personer med fagbrev både nå og i fremtiden. 60 prosent av våre medlemsbedrifter sier at de har behov for personer med fagbrev de neste fem årene, sier Turmo.

Videre er Turmo opptatt av at offentlig sektor skal ta et større ansvar enn de gjør i dag for å ta inn lærlinger.

– Våre medlemsbedrifter har en stor andel av lærlingene. Her er det offentlig sektor som henger etter, særlig innenfor de tekniske fagene. Også i offentlig sektor jobbes det med prosjekter der man kan inkludere lærlinger, og de har et stort potensiale for å øke antallet læreplasser, sier han.

Fredheim er imidlertid ikke enig med Turmo om at offentlig sektor tar en for liten del av ansvaret, i alle fall ikke i Oslo kommune. Hun forteller at kommunen har satt seg som mål å ta inn så mange lærlinger som mulig.

Tallene fra Oslo kommune viser også at det i år er flere søkere enn i fjor både til yrkesutdanningene elektrofag, restaurant- og matfag og service og samferdsel. Medier og kommunikajson opplever den største nedgangen i antallet søkere, med 60 færre søkere i år enn i fjor.

Mer fra Dagsavisen