Nyheter

Ansatte ut mot tidspress

Tillitsvalgte mener det er umulig å forholde seg til de strenge tidsplanene i eldreomsorgen. Ap lover friske midler og flere hender.

– Når du kommer inn etter endt dag, tenker du «i dag har jeg ikke gjort en god jobb», sier Atefeh Moradi.

Hun jobber i hjemmetjenesten i Oslo. Sammen med fire andre tillitsvalgte i Fagforbundet går hun hardt ut mot det de kaller «stoppeklokkementaliteten» som preger omsorgstjenestene i Oslo kommune.

De ansatte beskriver detaljerte planer som legger strenge føringer for arbeidsdagen.

Stadig mer krevende

Mangelen på tid går utover både brukere og ansatte. Derfor vil de ha flere ansatte og mer frihet til å styre arbeidsdagen.

– Jeg starter alltid arbeidsdagen en halvtime for sent, i forhold til arbeidslista. Mot slutten av dagen må jeg prioritere for å hente inn tid, og da blir det dårligere kvalitet på besøkene, sier Cecilie Løchting.

– Vi har gjerne 20 oppdrag på en dag. Da er det umulig å forholde seg til slike tidsplaner, sier Evy Kristin Lyngstad.

I en av planene står det at det skal ta to minutter å gi en bruker øyedråper. Når dråpene må gis i to omganger med fem minutters mellomrom, blir det vanskelig.

– Brukerne påvirkes også. De tør ikke spørre oss om noe lenger, fordi de vet vi ikke har tid, sier Kathrine Forsdahl.

Lover friske penger

Oslo Arbeiderparti lanserte i går sin plan for «framtidas eldreomsorg». Med eiendomsskatt i hånd skal byrådslederkandidat Raymond Johansen investere 280 millioner kroner over de neste fire årene.

«Flere hundre» nye ansatte i hjemmetjenesten og satsing på velferdsteknologi er oppskriften. Det ligger allerede i Oslo kommunes planer at det skal bygges 900 nye omsorgsboliger i neste periode.

LES OGSÅ: Kvalbein: – Nei, det er ikke stoppeklokke i Oslo

– Uverdig eldreomsorg

Byrådslederkandidaten mener planen vil bøte på problemene.

– Det at folk går ut på denne måten og protesterer viser for meg at vi ikke har en verdig eldreomsorg for dem som har bygd landet. Derfor skal vi sette i gang en kraftig satsing for å gjøre noe med det, sier Johansen.

– Ap sitter med makt i flere bydelsutvalg. Kunne dere gjort mer med det utgangspunktet dere har?

– Våre representanter i bydelene gjør en fantastisk jobb med de rammene de får. Men de er prisgitt prioriteringene til byrådet og bystyret, og de har ikke satset på å styrke eldreomsorgen, sier Johansen.

LES OGSÅ: Krangler om stoppeklokka

Delvis på lag med SV

Han er dermed på linje med SV-leder Audun Lysbakken, som i Dagsavisen tirsdag kalte det «rystende» at eldrebyråd Aud Kvalbein (KrF) mente stoppeklokka ikke eksisterer i eldreomsorgen i Oslo.

I spørsmålet om private innslag har Johansen imidlertid et annet syn enn SV, som har tatt til orde for å ta mer av velferden tilbake under offentlige vinger.

– Vil dere ha mer, mindre eller omtrent samme mengde private innslag i omsorgstjenestene i Oslo?

– I hjemmetjenesten og hjemmesykepleien må vi ha både private og offentlige tilbydere, men vi vil satse på sterke offentlige miljøer. Det viktige er å bygge opp kompetanse.

LES OGSÅ: Bytter ut stoppeklokka