Nyheter

Ny kamp om nasjonalpark

Et forslag om nasjonalpark i Østmarka har stanset opp i Klima- og miljødepartementet etter at fire berørte kommuner sa nei til planene. Nå ruster parktilhengerne seg til ny kamp.

Bilde 1 av 3

– Det er kommunevalg til høsten, og derfor ønsker vi å ta saken opp igjen med kommunene som har vært skeptiske, opplyser Sigmund Hågvar, styremedlem i Østmarkas Venner.

LES OGSÅ: Positive til ulv

Statsrådstøtte

Østmarkas Venner har i lengre tid arbeidet for at indre del av Østmarka skal bli en bynær nasjonalpark. Bård Vegar Solhjell (SV) gikk inn for en slik nasjonalpark i januar 2013 mens han fortsatt var miljøvernminister. Samme vår sa politikerne i Oslo ja til planene, mens både Ski, Enebakk, Rælingen og Lørenskog sa nei.

– Nå har vi kontaktet SV, Venstre og Miljøpartiet De Grønne i disse fire kommunene, opplyser Hågvar.

– Hva håper dere å oppnå?

– At de nye kommunestyrene som blir valgt i høst, tar saken opp igjen til ny behandling.

Hågvar forteller at Østmarkas Venner også at har vært i kontakt med klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) i sakens anledning.

– I et brev til oss sier Sundtoft at hun vil avvente den kommende handlingsplanen for naturmangfold (som vil bli lagt fram i løpet av inneværende år, journ.anm.). Denne handlingsplanen vil blant annet vise hva vi trenger å verne mer av. Vi er sikre på at den analysen vil vise at vi mangler vern av skoglandskap på Østlandet. Derfor mener vi det ikke er nødvendig å vente på denne handlingsplanen, sier Hågvar.

Han tilføyer at Sundtoft også ønsker bredere lokal oppslutning om en nasjonalpark i Østmarka. Politisk rådgiver Jens Frølich Holte (H) i Klima- og miljødepartementet, opplyser overfor Dagsavisen at dette er helt avgjørende.

– En viktig forutsetning for eventuelt å igangsette nye verneplanprosesser, er at det både er lokalpolitisk enighet om det, og at områdene tilfredsstiller naturmangfoldlovens krav til naturkvaliteter, sier Holte.

– Siden det ikke er lokalpolitisk enighet blant de berørte kommunene om å starte en verneplanprosess i Østmarka, har arbeidet med dette forslaget derfor ikke kommet videre, tilføyer han.

– Enorme fordeler

En rekke naturvern- og friluftsorganisasjoner har støttet forslaget fra Østmarkas venner om å opprette nasjonalpark i Østmarka, slik at også Oslo og Akershus får en nasjonalpark. I dag har samtlige fylker minst én nasjonalpark hver med unntak av de to nevnte østlandsfylkene samt Rogaland og de to Agder-fylkene. Også Naturvernforbundet ivrer for en hovedstadsnær nasjonalpark.

– Tenk å kunne fortelle turister at de kan ta trikken eller T-banen til nasjonalparken! Både for Oslo og de omkringliggende kommunene vil det å få en nasjonalpark innebære enorme fordeler. Dette vil tiltrekke seg turister, tror Naturvernforbundets leder, Lars Haltbrekken.

– Hva synes du om at forslaget om nasjonalpark i Østmarka har stanset opp i Klima- og miljødepartementet?

– Jeg synes at klima- og miljøministeren burde bruke krefter på å overbevise kommunene som er imot, om at en nasjonalpark er noe de vil ha stor nytte av, sammen med sine partifeller og de andre partiene i Oslo, svarer Haltbrekken.

Som Hågvar i Østmarkas venner, håper han nå på at spørsmålet om nasjonalpark i Østmarka kommer på dagsorden i valgkampen fram mot lokalvalget i høst.

LES OGSÅ: Norges fineste sykkelstier

Oslo eier halvparten

Oslo kommune eier omtrent halvparten av den foreslåtte nasjonalparken, cirka 24 kvadratkilometer. Dette arealet ligger i Enebakk kommune. Om lag 20 kvadratkilometer ligger i Lørenskog, mens mellom 3 og 6 kvadratkilometer ligger i hver av de øvrige kommunene.

– De fleste nasjonalparkene ligger i dag høyt til fjells eller langt mot nord. Vi mangler en nasjonalpark for skogområdene på Østlandet. Mange mener at markaloven er tilstrekkelig. Det er greit at den definerer en byggegrense, men den regulerer ikke skogbruket, påpeker Hågvar.

Det bekymrer ikke Rælingens ordfører, Øyvind Sand (Ap).

– Vi har minimalt med konflikter mellom skogbruk og friluftsliv. Østmarka er attraktiv fordi den er drevet, har han tidligere uttalt til Nationen.

Ordførerne i de aktuelle kommunene har også arumentert mot en nasjonalpark ut fra hensynet til både idrettslag, friluftsfolk, biologer og speidere, selv om det også i nasjonalparker er lov til å fiske, plukke sopp og gå på ski.

Mer fra Dagsavisen