Nyheter

Oslo best uten bil

Oslos befolkning er ­landets hyppigste bruker av kollektivtransport og har et langt bedre tilbud enn resten av landet.

Av Maria Carmen Simonsen

– 42 prosent av Oslos befolkning bruker kollektivtransport til og fra jobb. Det er himmelhøyt sammenlignet med andre byer i landet, sier forskningsleder Randi Hjorthol ved Transportøkonomisk institutt (TØI).

Best i landet

26 prosent av alle reiser i Oslo foregår kollektivt, mens tallet for Trondheim, Bergen og Stavanger er henholdsvis bare på 12, 16 og 10 prosent. Det viser reisevaneundersøkelsen TØI la fram i går.

Tross trange T-banevogner har 83 prosent av innbyggerne et svært godt kollektivtilbud ved boligen. Det vil si minst fire avganger per time og mindre enn én kilometer til nærmeste holdeplass. Landsgjennomsnittet ligger på 30 prosent.

Hjorthol understreker at det likevel finnes forbedringspotensial.

– Vi ser blant annet at hvis det er lettvint å parkere ved jobben, velger folk bil i stedet for kollektivtransport, sier hun.

Et sammenhengende tilbud er også viktig for at folk skal velge bane framfor bil.

– Når reisende må bytte kollektivtransport under reisen ser vi at flere velger å reise med bil.

Færre biler

Oslo har landes høyeste andel uten førerkort, 21 prosent, til sammenligning med mindre byer som ligger på 15 prosent. Men jo lenger unna Oslo man kommer, desto flere har førerkort. Oslos innbyggere har også langt færre biler per husstand enn landsgjennomsnittet. 32 prosent innbyggerne har ingen bil overhodet.

På landsbasis blir mer enn halvparten av de daglige reisene gjort som bilfører, mens kun åtte prosent foretas som passasjer. Kun ti prosent av daglige reiser er kollektivt. Det er ingen ­markante endringer fra undersøkelsen i 2009.

Mer fra Dagsavisen