kampen om badevannet: Sagene bad ble oppført i 1900 og er Oslos nest eldste bad, kun slått av Bislett bad. Kommunen renoverte og oppgraderte bygningen sent på 80-tallet, den ble fredet i 1996 – og stengt i 2000. De ti siste årene har det vært i privat eie.

«Jeg vil bade!!! Skjedde her a?»

To av tre fjerdeklassinger på Oslos østkant kan ikke svømme 200 meter. På Sagene Folkebad har det ikke vært en dråpe vann i bassenget på 17 år.

På veggen til det over hundre år gamle folkebadet har noen delt sin frustrasjon med hvit graffitispray. «Jeg vil bade!!! skjedde her a?». Det har ikke vært en dråpe vann i bassenget på Sagene Folkebad på sytten år.

– Hva skjedde egentlig?

– Private eiere tenker kun profitt, og taperne – det er barna, sier lokalpolitiker og leder i Sagene Arbeiderparti, Jørgen Foss.

0418-sagenebad01

Eierne Kenneth Høitomt og Hans Lundblad håper å fylle bassenget før jul.

Etter at det borgerlige byrådet stengte badet i år 2000, ble det siden solgt og har vært i privat eie i ti år.

– Nå er grensa nådd! Fyll vann i bassenget, sånn at barn, voksne og eldre kan få badet, oppfordrer lokalpolitikeren.

På årsmøtet til Oslo Ap forrige måned vedtok partiet et eget badeforslag. «Oslo Arbeiderparti vil at Sagene Folkebad gjenåpnes enten i offentlig, privat eller ideell regi i løpet av denne bystyreperioden», lyder vedtaket.

– Er det realistisk?

– Vi forventer at byrådet forholder seg til vedtaket, fastslår Foss.

– Nå må de levere. Og de private eierne, de må bruke hjertet og tenke på innbyggerne i stedet for egen lommebok.

0418-sagenebad04
Her ønsker dagens eiere varmtvannsbasseng. Foto: Hilde Unosen

– Må gi avkastning

Det er Sagene Utvikling AS som i dag eier Sagene bad.

– Vi må ha lønnsomhet i våre prosjekter, sier en av eierne, Hans Lundblad. De har eid badet siden sommeren 2015, men noe bading er det foreløpig ikke blitt.

Han forteller at prosjektet har tatt tid, men at det nå for alvor begynner å skje noe, og de ser på alternative muligheter.

– Alternative muligheter. Hva betyr det?

– Vi ønsker å se på muligheten for et basseng til, et terapibad. Ellers er det svømmeundervisning badet skal brukes til på dagtid.

– I fjor høst skrev Sagene Avis at Oslo kommune syntes leieavtalen for svømmeundervisning ble for dyr?

– Det er en sannhet med modifikasjoner, sier Lundblad.

– Men det er et gammelt, vernet bygg, og det er kostbart å sette i stand. Det må være forsvarlig for oss økonomisk. Men avtalen gjelder, den har hengt ved badet siden det ble solgt, og vi er enige om at den avtalen skal følges.

– Jørgen Foss sier dere må tenke mindre på egen lommebok og mer på bydelens innbyggere?

– Vi er en privat aktør og vi må kunne forsvare å bruke bankens eller egne midler. Det må gi avkastning.

– Når kan det være mulig å svømme på Sagene bad?

– Vi håper å få åpnet før jul i år. Det aller meste av planer er godkjent, og vi har trua. Men det gjenstår noen prosesser vi ikke rår over, og vi må komme til enighet med byantikvaren og plan– og bygningsetaten, avslutter Hans Lundblad.

0418-sagenebad03
Garderobeanlegget er fredet og så godt som ferdig restaurert. Foto: Hilde Unosen

Uenig om uenighet

Kommunen har dialog med eierne, skriver kommunikasjonsrådgiver i byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, Karin Steenstrup, i en e-post til Dagsavisen på spørsmål om hva som skjer med Sagene bad. Hun skriver at Oslo kommune er villig til å se på om det er mulig å kutte utgifter ved prosjektet. Kommunen har blant annet vært på befaring på Sagene skole for å se på muligheten for at gymgarderobene kan benyttes til svømmeundervisning. Dessverre var ikke det praktisk gjennomførbart. Hun henviser til Utdanningsetaten for nærmere informasjon.

De kan fortelle at eierne av Sagene bad så langt ikke har klart å tilby kommunen å leie til avtalt pris, som ble tinglyst på eiendommen som et vilkår da badet ble solgt.

– Utdanningsetaten har en rekke ganger, både overfor forrige og nåværende eier, bekreftet at vi ønsker å leie i henhold til avtalte betingelser, men skolesektoren kan ikke betale en helt annen pris enn avtalt dersom eier ikke får hoveddelen av prosjektet med folkebad og tilhørende funksjoner til å gå opp, sier Harald Øvland, avdelingsdirektør for skoleanlegg i Utdanningsetaten.

Hans Lundblad i Sagene bad hevder han er ukjent med at det foreligger en uenighet mellom han og kommunen. Han henviser til kontrakten han har med kommunen, som følger badet, men ønsker ikke å gi Dagsavisen innsyn i denne.

– Det foreligger en avtale som vi følger, det er ingen uklarheter rundt det, påstår han.

– Vi ønsker å komme i mål, forsikrer Hans Lundblad.

66_Ua_0004_006

Stupeundervisning, fra dengang badet var åpent og tilgjengelig. Foto: Oslo Byarkiv

Folk gråter

Jørgen Foss lærte selv å svømme på Sagene bad og synes det er fortvilende at det finnes åtte nærliggende skoler som kunne hatt glede av badet.

– Dette handler ikke om å være museumsvokter, men om å gi barn, unge og eldre svømmeundervisning, konstaterer Foss.

– Jeg opplever at folk på Sagene tar tak i meg på gata og gråter. Og alle spør om det samme. Når åpner badet?