På Torshov: Margit Prestholt er både mamma til to små gutter – og pedagogisk leder i Askeladden barnehage i bydel Sagene. Siden hun også bor i bydelen vil hun fra nyttår få gratis kjernetid for femåringen.

Gratis tid i barnehagen

Bor du i indre øst, tjener under 619.000 kroner og har en femåring i barnehage? Her kommer en liten gavepakke til deg.

 

Fra januar 2018 innfører byrådet i Oslo gratis kjernetid for alle femåringer i bydelene Gamle Oslo, Sagene og Grünerløkka. Det vil si, hvis du eller dere som forsørger tjener under 619.000 kroner i året.

På budsjett

Det gjør Margit Prestholt (32). Hun er pedagogisk leder i Askeladden barnehage, og mamma til Jacob på to og Joseph på fem. Med en mann som er student, ligger de godt under maksgrensen for ordningen.

– Vi lever på et nøye utregnet budsjett for å få det til å gå rundt.

Kjernetiden er på 20 timer i uka, men velger Prestholt fulltidsplass for femåringen, vil det utgjøre en reduksjon på 14.544 kroner i året.

– Det er klart det gjør en stor forskjell.

Prestholt hadde sendt ungene sine i barnehagen uansett, men har i jobben sin sett flere tilfeller der familier har måttet ta barna ut av barnehagen på grunn av dårlig råd.

– Det gjør meg oppriktig trist. Barnehagen er utrolig viktig for å være en del av et fellesskap. Den inkluderer, og motvirker sosiale forskjeller.

For deg med ♥ for Oslo: Følg oss på Facebook!

Vil nå østkant-ungene

Der er Margit Prestholt og byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl (Ap), helt enige.

– Barnehagen er svært viktig for språkutvikling og sosiale ferdigheter, og den forbereder barna til skolestart, sier hun.

– Det er fattigdomsbekjempende og et viktig grep for å utjevne sosiale forskjeller.

I de tre aktuelle bydelene i indre øst er det 134 barnehager med totalt 1.510 femåringer. – De er valgt ut fordi vi ser det er lav deltakelse her. Vi ønsker å nå flest mulig barn før skolestart.

Frykter utenforskap

Prestholt skulle helst sett ordningen kunne gjelde alle barn, ikke bare femåringene.

– I barnehagen får man en følelse av å høre til. Gjennom felles opplevelser, vennskap og lek, og gleden av å være sammen. Unger trenger å leke med andre unger. Går du ikke i barnehagen er det fort gjort å havne utenfor.