Blir det pip eller pipe i Torshov Kirke?

Oppussinga av Torshov kirke skaper orgeltrøbbel. For har ikke Kirkelig fellesråd til et godt gammaldags pipeorgel?

«Nye Oslo-orgler skal være digitale» meldte Vårt Land før helga. Dagsavisens mer åndelige søsteravis siterte Kirkelig fellesråds prinsippvedtak fra 17. oktober. Der sto det: «Behovet for nye orgler realiseres fortrinnsvis gjennom bruk av digitale orgler».

Digitale orgler? Altså, skal Oslos kirker i framtida ha Casio-piping, framfor den massive opplevelsen av kubikkmeter med luft som dyttes gjennom gigantiske messingpiper?

Dette spørsmålet skaper ikke bare litt sure toner i Oslos kirkemiljøer. Fagforeninga Creo, som pleide å hete Musikernes Fellesorganisasjon, reagerte sterkt på uttalelsen.

– Fellesrådet er glade amatører som setter vår yrkesgruppe på sidelinjen, sa Olav Rune Bastrup, hovedtillitsvalgt i Creo til Vårt Land.

Midlertidige digital-orgler

Ifølge Creo, og Oslo-biskopen, er nemlig digitale orgler bare midlertidige løsninger. Mens kirkeverge Robert Wright mener de langt dyrere pipeorglene må ryke. Ikke minst i oppussingsprosjektet Torshov Kirke.

– Har organisten i Torshov grunn til å bekymre seg, spurte Vårt Land.

– Hvis han er redd for å måtte spille på et el-orgel, har han grunn til det, svarte Wright.

For det er selvsagt mammon som er problemet.

– Vi er bekymret over at vi mangler mer enn én milliard for å hamle opp med vedlikeholdsetterslepet i Oslo-kirkene. Vi sliter veldig for å holde tritt, sa kirkeverge Wright.

Fikk penger

Men søndag fikk pipe-entusiastene nytt håp. I enda en orgelartikkel i Vårt Land kommer det nemlig fram at Oslo kommune er helt tydelige på at Torshov skal få et godt gammaldags orgel.

Torshov Kirke i Oslo. Norges første arbeidskirke, oppført etter tegninger av arkitektene Ulf Nyquist og Per Sunde og innviet i 1958. Et frittstående tårn ble oppført i 1963.
Foto: Erlend Aas / NTB Scanpix

I Kirkelig fellesråds søknad om beviligning til opppussing av kjerka, skal det nemlig være tydeliggjort at 4,5 millioner kroner skulle brukes nettopp til orgel. Og Oslo kommune ga de pengene fellesrådet søkte om. Dermed er det vel snodig om ikke pengene går til det de er søkt til.

– Summen på 4,5 millioner kroner viser klart at dette ikke dreier seg om et digital-orgel, sier kantor Kristian Hernes.

(En kantor er, for ordens skyld, den som har det overordnede musikalske ansvaret i en menighet, så veit du det!)

Orgeltrolling

Og mens vi venter på endelig avgjørelse, om Deilig er jorden skal spilles så kirketaket løfter seg på Torshov framover eller ikke, så kan vi trøste oss med at debatten på internett i hvert fall går høyt.

Det har gått såpass langt at Vårt Land på lederplass advarer mot å diskutere orgler på sosiale medier desom man har tatt mer enn ett glass rødvin. 

Men konklusjonen hos vår søsteravis er klar: «Å mene at et digitalt kirkeorgel kan erstatte et analogt er første skritt mot å mene at en digital kirke kan erstatte et fysisk kirkebygg.»