Oslo

Lillomarkas Robin Hood

Natt til 2. januar 1835 ble et spektakulært tyveri begått i Norges bank. Omregnet til dagens kroneverdi var tyveriet på 64 000 spesidaler verdt over 23 millioner kroner. Mannen bak tyveriet, Ole Høiland, fikk en mytisk Robin Hood-status blant landets fattige.

Mer fra Dagsavisen