Oslo

Utslippene gikk ned i Oslo – økte i andre storbyer

Nå sender Oslos finansbyråd en utfordring til regjeringen.

Tirsdag la Miljødirektoratet fram tallene over klimagassutslipp for 2021 fordelt på landets kommuner. Få kommuner hadde vesentlig nedgang i utslippene i 2021, påpeker Miljødirektoratet. Men hovedstaden skiller seg ut blant Norges storbyer:

  • Oslo: - 4.6 prosent
  • Bergen: + 1.1 prosent
  • Stavanger: + 5.4 prosent
  • Trondheim: + 3.2 prosent
  • Kristiansand: + 1.9 prosent

Drammen skiller seg også ut, med en økning i klimagassutslippene på hele 11 prosent fra 2020 til 2021. Også i Sandnes øker utslippene, med 5.4 prosent, ifølge Miljødirektoratets tall. Tromsø viser en økning på 4.9 prosent.

MDG-byråd: - Dette kan vi være stolte av

– Et utslippskutt på 4,6 prosent er kjempegode nyheter. Det er et større utslippskutt enn vi hadde planlagt med i 2021. Det syns jeg vi kan være skikkelig stolte av, kommenterer finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG), som er ansvarlig for Oslos klimabudsjett.

På kontoret

Andelen kommuner med reduserte utslipp av klimagasser har økt jevnt de siste ti årene, men i 2021 var det flere kommuner som hadde en økning på over fem prosent i klimagassutslipp, påpeker Miljødirektoratet.

Samlet nedgang

Samlet gikk klimagassutslippene i Norge ned med 0,7 prosent fra 2020 til 2021, viste tallene som Statistisk sentralbyrå la fram i fjor. Nå har Klimadirektoratet brutt ned tallene på kommuner, der Oslo er den eneste storbyen med nedgang i utslippene.

– Vi kutter så mye i et år hvor de nasjonale utslippene nesten ikke går ned i det hele tatt, og de andre storbyene øker sine utslipp. Dette handler om systematisk klimaarbeid over tid, og at vi tør å innføre de grepene som skal til for å få ned utslippene, kommenterer Oslos finansbyråd Einar Wilhelmsen, gjennom byrådsavdelingens pressetjeneste.

Utslippsregnskapet viser utslipp av de tre klimagassene CO₂, metan og lystgass.

– I 2021 gikk utslippene fra personbilene kraftig ned, og halvparten av Oslo kommunes egne bygg- og anleggsprosjekter ble gjennomført med elektriske maskiner. Den andre halvparten av prosjektene ble gjennomført med biodiesel, takket være strenge krav, forteller finansbyråden.

Oslos finansbyråd sender en utfordring til regjeringen i det videre arbeidet med å redusere klimagassutslipp:

– Hvis vi strammer opp den nasjonale klimapolitikken kan vi levere enda større utslippskutt framover. Det er frustrerende at det er ting vi ønsker å gjøre hvor regjeringen bremser. Vi ønsker å innføre nullutslippssoner og gjøre alle byggeplasser fossilfrie, mens det regjeringa gjør er å prakke på oss motorveier vi ikke vil ha, kommenterer Einar Wilhelmsen.

Redusert fra industri

Reduserte utslipp fra sjøfart og kvotepliktige anlegg i industri var hovedgrunnen til utslippsreduksjoner i kommunene med størst nedgang fra 2020 til 2021, melder Miljødirektoratet.

«Arbeidet i kommunane med å redusere utslepp av klimagassar er viktig for at vi skal nå klimamåla våre og er avgjerande for å få til ein berekraftig, langsiktig omstilling. Vi ser at omstillinga må gå raskare, og kommunane har eit ansvar for dette saman med alle andre samfunnsaktørar», uttaler klimadirektør Ellen Hambro i en pressemelding.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen