Helt Texas på energimarkedet

ENERGI: Europa og Ukraina må bruke mindre russisk gass, sier USAs utenriksminister John Kerry, som mener USA kan hjelpe. Men det vil ta mange år før Europa kan dra nytte av USAs energiboom.

AUSTIN (Dagsavisen): Under bakken i Texas ligger USAs neste energieventyr, skal vi tro Michael Webber, den entusiastiske nestlederen for Energy Institute ved University of Texas. Hvert år drilles over 20.000 nye olje- og gassbrønner i Texas, som produserer mer energi enn noen annen delstat i USA. Allerede neste år kan USA begynne å eksportere gass, tror ekspertene. Men den vil neppe gå til Europa.

- Det vil ta minst fem-seks år før Europa kan importere amerikansk gass, sier Michael Webber til Dagsavisen.

Han må dermed skuffe europeere som har satt sin lit til USAs utenriksminister John Kerry.

 

Lover hjelp

Etter krisen i Ukraina og på Krim-halvøya, har Russland nesten doblet prisen på gass til nabolandet Ukraina. Samtidig importerer EU over 30 prosent av sitt gassforbruk fra Russland, og har dermed begrensede handlings- og sanksjonsmuligheter. Ifølge en studie utført av anerkjente Bernstein Research, vil det koste 160 dollar per EU-borger å kutte de russiske gassleveransene umiddelbart. Det bekymrer både europeiske ledere og USAs utenriksminister John Kerry, som har startet samtaler om såkalt energiuavhengiget fra Russland.

- EU må bli mindre avhengig av russisk energi, sa USAs utenriksminister John Kerry da han besøkte Brussel i forrige uke. Ikke bare det: USA kan hjelpe, ifølge den amerikanske utenriksministeren.

Fred Beach, leder for politisk avdeling ved the Energy Institute ved Universitet i Texas, fnyser av John Kerrys påstand.

- Hvordan? Sannheten er at Europa er ute å kjøre. Det eneste de kan håpe på er at Russland innser hvor avhengige de selv er av det europeiske markedet, og dermed oppfører seg pent, sier Fred Beach til Dagsavisen.

USAs gassproduksjon har økt betydelig de siste årene. Det er likevel lite USA kan gjøre på kort sikt for å endre Europas avhengighet av russisk energi.

 

- Stolt Kerry

I teorien kan energieksport fra USA halvere Europas forbruk av russisk gass, hvis infrastruktur og lovverk hadde vært på plass. Det vet Kerry godt at det ikke er, sier Michael Webber. Han mener USAs utenriksminister John Kerry snakker til egen befolkning, når han nå kritiserer Europa for å være for avhengige av Russland.

- Nå føler vi oss stolte fordi vi er mindre avhengige av energi fra Midtøsten - selv om sannheten er at vi har hatt flaks, sier Webber om de siste års amerikanske energiboom.

Russlands president Vladimir Putin har vist at han er villig til å stenge oljeledningene til Europa, noe han har gjort flere ganger tidligere.

- Når John Kerry tilbyr Europa hjelp, er det fordi USA nå føler seg stolte fordi de endelig er på vei mot selv å være energiuavehengige, mener Webber.

 

Tar tid

For ti år siden anbefalte USAs utenriksdepartement Europa å bygge oljeledninger via Tyrkia, heller enn gjennom Russland, påpeker Michael Webber. Da ville ikke Europa lytte. Men nå er forslaget igjen aktuelt.

- Det er riktig at Europa er for avhengig av russisk energi, og det er ikke bra for Europa, sier Webber, og tegner opp to mulige løsninger for Europa:

* Bygge ny olje-/gassledning utenom Russland

* Importere energi fra andre steder, for eksempel USA

Begge deler vil ta lang tid.

 

Ut av Midtøsten

De siste års energiboom i USA har kommet overraskende på landets mange energieksperter. Såkalt hydraulisk fracking av gass og olje har dramatisk endret landets energisituasjon. I 2013 produserte USA mer olje enn det importerte, for første gang på mange tiår.

Ifølge Webber kan USA produsere all energi landet trenger innen få år.

Om det vil føre til en fredeligere verden, er ekspertene uenige i. At det vil påvirke maktbalansen, er uten tvil. Et USA uten store oljeinteresser i Midtøsten gir en helt annen geopolitisk virkelighet enn i dag, sier Webber.

- Et energiuavhengig USA er gode nyheter for oss. Det vil føre til en gradvis tilbaketrekking fra Midtøsten, som jo kan være like greit. Vi har aldri forstått regionen eller gjort det særlig bra der, sier Webber

Beach er ikke overbevist.

- Et isolert USA er ikke særlig bra for noen, verken oss eller verden.

heidi.taksdal.skjeseth@dagsavisen.no

 

USAs 
energiboom

USAs energiproduksjon har gått opp med 15 prosent siden 2005, mye takket være produksjonen av gass og olje ved hjelp av såkalt hydraulisk fracking.

«Fracking» innebærer boring vertikalt og horisontalt, og pumping av vann, sand og kjemikalier for å sprekke skiferstein som inneholder olje og gass.

Hvert år drilles over 20.000 nye olje- og gassbrønner i Texas.

Det er store forekomster av skifergass i Europa, men strengere regler og mer motstand enn i USA.

Amerikansk lov forbyr eksport av olje.

I 2012 produserte USA 83,2 prosent av sitt energiforbruk. 78 prosent av energien kom fra fossile energikilder.

Europa importerer over 30 prosent av sitt gassforbruk fra Russland.

Kilder: Pew Research Center, Reuters, Dagsavisen

I USA: