Verden

Eide om mulig arrestordre: Vil være forpliktet til å pågripe Netanyahu hvis han reiser hit

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) sier at hvis arrestordren mot Israels statsminister blir en realitet, er Norge forpliktet til å pågripe ham.

– Enhver person som besøker Norge og som ICC har utstedt arrestordre mot, vil måtte regne med å bli overlevert til ICC, i henhold til Norges forpliktelser. Vi forventer at alle ICCs 123 statsparter vil gjøre det samme, sier Eide til Nettavisen.

Mandag begjærte aktor i Den internasjonale straffedomstolen (ICC), Karim Khan, arrestordre på Israels statsminister Benjamin Netanyahu, forsvarsminister Yoav Gallant og tre Hamas-ledere.

Bakgrunnen er påstander om at Israel har begått krigsforbrytelser på Gazastripen og at Hamas har begått krigsforbrytelser i Israel i forbindelse med 7. oktober-angrepet. Et dommerpanel skal nå avgjøre om det skal utstedes arrestordre mot de fem.

Fransk støtte

Frankrike, Belgia og Slovenia har etter mandagens kunngjøring alle uttalt at de støtter ICCs arbeid og uavhengighet.

– Frankrike støtter Den internasjonale straffedomstolen, dens uavhengighet og kampen mot straffrihet i alle situasjoner, uttaler utenriksdepartementet i Paris.

Utenriksminister Stephane Sejourne gjør det imidlertid klart at de israelske lederne og Hamas-toppene ikke kan settes i samme bås.

– Hamas er en terrorgruppe som feiret 7. oktober-angrepene, mens Israel er en demokratisk stat som må respektere folkeretten i forbindelse med en krig de ikke selv startet, sier han.

Les også: Israel ber allierte om å nekte å håndheve arrestordrer på ledere

Tysk dilemma

USA har reagert sterkt på avgjørelsen, men er ikke blant ICCs 123 medlemsland.

Det er imidlertid Tyskland, som har en lang tradisjon for å støtte en regelbasert verdensorden, samtidig som landet av historiske grunner har inntatt en sterkt proisraelsk linje.

Skulle Netanyahu reise til Tyskland etter en eventuell arrestordre, har Tyskland plikt til å pågripe ham i likhet med andre ICC-medlemmer.

På en pressekonferanse tirsdag innrømmet forsvarsminister Boris Pistorius at dette ikke vil være noen enkel sak for Tyskland.

– Jeg mener det er åpenbart at dette vil være et virkelig dilemma for oss. Vi venter på avgjørelsen, sa han.

Les også: Biden: – Det som skjer i Gaza, er ikke folkemord

– Logiske anklager mot Hamas

Regjeringen i Berlin kom samme dag med en uttalelse der det står at ICC-aktoratets anklager mot Hamas er «logiske». Når det gjelder Israel, tar den imidlertid mer forbehold.

– Den tyske regjeringen har alltid understreket at Israel har rett til å forsvare seg selv mot de morderiske Hamas-angrepene på Israel i overensstemmelse med folkeretten. På denne bakgrunnen er sjefaktorens anklager alvorlige og må kunne dokumenteres, heter det i uttalelsen.

Regjeringen viser også til at Israel er et demokrati med «et sterkt og uavhengig rettsvesen», noe den antar ICC vil ta i betraktning.

Uttalelsen er etter alt å dømme en referanse til at ICC kun reiser sak i tilfeller der landene selv ikke ønsker eller ikke kan reise sak selv.

Leder: Når USA pulveriserer ICCs rolle, er det åpenbart at verdens stormakter setter seg over det globale fellesskapet

Britisk kritikk

Storbritannias statsminister Rishi Sunak er på sin side svært kritisk til ICC-aktoratets beslutning, som han kaller «svært lite hjelpsom», men uten å si noe om hvorvidt Storbritannia vil respektere en eventuell arrestordre.

– En demokratisk stat som utøver sin lovlige rett til selvforsvar kan ikke moralsk sammenlignes med terrorgruppen Hamas. Dette vil absolutt ikke bidra til å få i stand en pause i kamphandlingene, ei heller til å få nødhjelp inn i regionen og gislene ut, sier han.

USA er imidlertid det landet som har reagert aller sterkest på avgjørelsen. President Joe Biden sa mandag at Israel ikke begår folkemord i krigføringen mot Hamas på Gazastripen og kalte ICC-aktoratets beslutning for skandaløs.

Det er Eide ikke enig i.

– Det reagerer jeg sterkt på, fordi dette er verdenssamfunnets viktigste domstol når det gjelder denne type forbrytelser, sier Eide til TV 2.

Les også: Sunak kaller ICCs begjæring lite hjelpsom: – Vil ikke bidra til noe

Viktig arbeid

Eide understreker viktigheten av å kunne forfølge forbrytelser mot menneskeheten og brudd på militærretten rettslig.

– Vi støtter Den internasjonale straffedomstolens arbeid, understreker han overfor TV 2.

Både Israel og Hamas motsetter seg forsøket på arrestordre. Begge mener det er svært urimelig at de blir plassert i samme bås som motparten.

USA har varslet at landet kommer til å gi en skriftlig respons til ICC. Tirsdag deltok utenriksminister Antony Blinken på et møte i Senatets utenrikskomité, der han stemplet ICC-avgjørelsen som en kraftig feilslutning, som han mener vil gjøre det vanskeligere å forhandle fram både en våpenhvile og gisselavtale.

Les også: Israel og Hamas i harnisk etter ICC-begjæring om arrestordre

Mer fra Dagsavisen