Verden

Midtøsten-ekspert: USAs angrep er strategisk feilvurdering

USAs angrep mot militser i Syria, Irak og Jemen er en feilvurdering som tjener Iran, mener Midtøsten-ekspert Henrik Thune.

Thune har bakgrunn som forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi) og var inntil januar i år statssekretær med ansvar for utenrikspolitikk ved statsminister Jonas Gahr Støres kontor. Før det var han statssekretær i Utenriksdepartementet.

I et innlegg på Facebook kommenterer han helgens amerikanske angrep mot Iran-støttede militsgrupper i Syria og Irak, samt mot Houthi-militsen i Jemen.

– Jeg tror begge de to pågående operasjonene fra amerikansk side dessverre bikker mot å være strategiske feilvurderinger som undergraver USAs og Vestens posisjon i Midtøsten og globalt, skriver han.

Unødvendig eskalering

Thune har forståelse for at USA må svare på den siste tids angrep mot amerikanske styrker og fartøy, men kaller de amerikanske angrepene «en uproporsjonal (og antakelig unødvendig) eskalering» som gjør situasjonen i Rødehavet og Irak farligere og mer risikofull.

På kort sikt kan angrepene ha innenrikspolitisk verdi for president Joe Biden ved at han framstår som handlekraftig ettersom han i realiteten har blitt ydmyket av Israels statsminister Benjamin Netanyahu, som nekter å gi etter for amerikansk press om å bremse angrepene i Gaza, mener Thune.

– Både houthienes angrep i Rødehavet og sjiamilitsenes angrep mot amerikanske styrker er direkte koblet til krigen i Gaza og blir av mange i Midtøsten støttet som en direkte protest mot Israel. Både houthiene og militsene ville mest sannsynlig ha stanset angrepene hvis det ble innført våpenhvile i Gaza, eller hvis USA hadde gått inn for dette, tror han.

Undergraver

De amerikanske angrepene framstår nå «som utvetydig støtte til Israels krigføring i Gaza, noe det neppe er ment som, men dette undergraver uansett støtten til USA og Vesten», skriver Thune.

Angrepene bidrar også til økt popularitet for de sjiamuslimske militsene i Irak og houthiene, og dermed også for Iran som støtter dem, konstaterer han.

En av følgene kan bli at Irak vil be de amerikanske styrkene om å forlate landet, noe som vil resultere i kaos, advarer Thune.

– Militsene USA angriper, vil trolig styrke seg på lang sikt, og også IS som fortsatt er aktive i området, skriver han.

Frykter opptrapping

Thune frykter langvarig utrygghet for skipsfarten i Rødehavet og tror ikke de amerikanske angrepene vil få houthiene til å stanse angrepene.

– Houthiene har vært i krig med Saudi-Arabia i mange år og er svært dyktige på å beskytte kapabilitetene sine og gjenoppbygge relativt raskt, påpeker han.

Konsekvensene av de amerikanske angrepene kan derfor bli at houthiene trapper opp angrepene mot vestlige skip.

I tillegg undergraves den pågående prosessen for å finne en fredelig løsning på krigen i Jemen, tror han.

Fravær av diplomati

Thune etterlyser mer diplomati fra USAs side og tror Biden ville ha oppnådd langt mer med det.

– Det de to militære operasjonene i praksis understreker, er fravær av effektivt diplomati, særlig fra USAs side, mener han.

– Situasjonen i Rødehavet kunne vært stabilisert diplomatisk, enten ved press for en våpenhvile i Gaza eller ved diplomatisk prosess mellom Houthiene og USA. Når det gjelder militsene i Irak og Syria, ønsker disse i utgangspunktet neppe en betydelig eskalering. Et ytterst begrenset amerikansk angrep kunne derfor stabilisert situasjonen, tror Thune.

Mer fra Dagsavisen