Verden

Organisasjoner om klimautkast: – Tynn suppe

Miljøorganisasjoner hevder det nye klimautkastet i Dubai er bedre enn det forrige, men at det fortsatt har store mangler.

Greenpeace-leder Frode Pleym mener den foreslåtte teksten til avtale på klimatoppmøtet ikke tar vitenskapen på alvor.

– Utkastet til slutterklæring er ei skikkelig tynn suppe. Det inneholder svære smutthull som vil tillate fossilindustrien å fortsette og kaste bensin på bålet. Samtidig er utkastet bedre enn ingenting, det nevner tross alt kull, olje og gass, skriver Pleym til NTB.

Utkastet omtaler en overgang vekk fra alle fossil energi, men nevner ikke ordet «utfasing» slik mange har ønsket.

Organisasjonen Spire mener at utkastet lite rettferdig. Rike land kan få bruke karbonfangst og -lagring som unnskyldning for å vike unna nødvendige klimatiltak, hevder de.

– Enorm ansvarsfraskrivelse

– Dersom teksten blir banket igjennom, lemper Norge og det globale Nord både konsekvensene og ansvaret for en krise de ikke har skapt, over på det globale Sør. Dette er en enorm ansvarsfraskrivelse, skriver leder Elise Åsnes i Spire.

Hvis forslaget blir vedtatt, mener WWF Verdens naturfond at det vil være et viktig fremskritt i klimakampen. Målene er imidlertid ikke nådd.

– Hvis vi skal ha en sjanse for en trygg fremtid, trenger vi en fullstendig utfasing av all fossil energi, både kull, olje og gass, skriver Inga Fritzen i WWF.

– På høy tid

I et nytt utkast til FNs klimatoppmøte legges det press på olje- og gassproduserende land. SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken håper dette gjør det vanskeligere for norsk olje- og gasspolitikk.

– Får vi en enighet som sier at fossil energi skal bort i løpet av noen år, representerer det et viktig framskritt. Dette må også få store konsekvenser for norsk olje og gassproduksjon, mener Haltbrekken

Han håper at den norske regjeringen kjenner på alvoret etter årets klimatoppmøte.

– Det er på høy tid at den norske regjeringen tar innover seg de klare og mange advarslene mot fortsatt olje- og gassleting og stanser ny letevirksomhet.

Mer fra Dagsavisen