Verden

Dommer: Trump har ikke immunitet i rettssak om valginnblanding

En dommer sier at tidligere president Donald Trump ikke har immunitet og at rettssaken mot ham om valginnblanding etter 2020-nederlaget derfor skal fortsette.

Trump er ikke immun mot straffeforfølgelse knyttet til handlinger han foretok seg som president, slo den føderale dommeren Tanya Chutkan fast fredag.

Dommeren avviser derfor Trumps forsøk på å forkaste saken der Trump anklages for valginnblanding for å endre på utfallet av 2020-valget der Trump tapte.

Tidligere presidenter kan ikke fritas for føderalt straffansvar, slo hun fast i kjennelsen, som ble kjent natt til lørdag norsk tid.

– Den tiltalte kan bli gjenstand for føderal etterforskning, tiltale, straffeforfølgelse, domfellelse og straff for enhver kriminell handling utført under presidentperioden, skriver hun i kjennelsen.

Trumps forsvarere hadde argumentert med at rettssaken, som er berammet til mars neste år, burde avvises.

Tidligere fredag slo en føderal ankedomstol fast at Trump ikke er immun i saker relatert til sivile søksmål etter kongresstormingen i 2021. Trump handlet som presidentkandidat, ikke president, da han oppfordret tilhengerne sine til å marsjere mot Kongressen, slo ankedomstolen fast.

Ankedomstolen åpner dermed for at Trump må svare for seg i søksmål der politifolk og politikere vil holde ham ansvarlig for volden tilhengerne hans utøvde under opptøyene. Angrepet på Kongressen var et forsøk på å sette til side valgresultatet fra to måneder tidligere.

Mer fra Dagsavisen