Verden

Folkeavstemningen i Berlin for mer ambisiøse klimamål mislyktes

En folkeavstemning i Berlin for å gjøre byen klimanøytral innen år 2030 i stedet for 2045 førte ikke fram.

Det nødvendige minimumsantallet av ja-stemmer ble ikke nådd, ifølge delstatens valgadministrasjon.

Med rundt 98 prosent av stemmesedlene telt opp søndag kveld, var det om lag 423.000 stemmer for og 405.000 stemmer mot endringsforslaget.

Men flertallet av velgerne som stemmer ja, må utgjøre minst 25 prosent av de stemmeberettigede, eller 608.000 ja-stemmer av en velgermasse på 2,4 millioner mennesker.

Et innbyggerinitiativ kalt Klimaneustart (klimatilbakestilling) utløste folkeavstemningen etter å ha samlet inn rundt 260.000 underskrifter over en firemånedersperiode i fjor.

Aktivistene hadde håpet å legge press på delstatsregjeringen for å fremskynde tiltak for å bekjempe klimaendringene i den tyske hovedstaden.

På nasjonalt nivå har Tyskland som mål å være klimanøytralt innen 2045. Regjeringen hadde fremskyndet sitt nasjonale klimanøytralitetsmål med fem år fra 2050 etter å ha tapt en rettssak igangsatt av klimaaktivister.

Mer fra Dagsavisen