Verden

Har funnet miljøgifter i alt fra flått til hval: Norge vil ha forbud

Et studie viser at hundrevis av dyrearter verden over har såkalte evigvarende kjemikalier i blodet.

Det er fluorforbindelsene PFAS, som linkes til kreft og andre helseproblemer, som er funnet, ifølge The Guardian.

Miljøgruppen Environmental Working Group (EWG) har analysert dyrearter verden over og utviklet et interaktivt kart som viser hvilke dyr, hvor de er, og hvilke nivåer og PFAS-typer som ble funnet i kroppene deres.

At stoffene er funnet i dyr både på land og i vann, og i flere ulike klimaer, er tankevekkende, sier David Andrews, seniorforsker ved EWG, til avisa.

– Det har tatt seksti år med forskning på mennesker for å virkelig forstå hvordan disse kjemikaliene påvirker oss. Og det er ingen grunn til å tro at de samme virkningene ikke også forekommer i dyrelivet, sier han om PFA-stoffene, hvorav enkelte antas å være kreftfremkallende og forstyrrende for reproduksjon.

På EU-radaren i fjor

I fjor bestemte EU at nivået av fire av disse «evigvarende kjemikalier» skal begrenses i mat.

– I dag tar vi enda et steg for å øke mattryggheten i EU og beskytte borgerne bedre mot skadelige kjemikalier. Disse nye reglene viser at vi setter folks helse først, sa helsekommissær Stella Kyriakides da.

Det nye lovverket gjaldt perfluoroktansyre (PFOA), perfluornonansyre (PFNA), perfluorheksansulfonat (PFHxS) og perfluoroktansulfonat (PFOS), som brukes i en rekke produkter med smuss- og vannbestandige overflatebehandling, blant annet kokekar, regntøy, tepper og brannhemmende skum.

Vil ha forbud i Norge

Tidligere denne måneden la regjeringen frem et forslag, sammen med Sverige, Danmark, Nederland og Tyskland, om at miljøgiftene bør forbys helt i EU.

– PFAS er blant de mest bekymringsfulle stoffene vi omgir oss med. Et forbud i EU og EØS mot hele gruppen av PFAS vil være svært positivt for både mennesker og miljø, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Forslaget ble formelt oversendt EUs kjemikaliebyrå ECHA i januar i år. Det vil nå bli en videre prosess i EU, og endelig vedtak kan trolig ventes i 2025 eller 2026, skriver regjeringen. Et slikt forbud i EU vil også gjelde i Norge gjennom EØS-avtalen.

– Reguleringsforslaget er det mest omfattende innen kjemikalier i EUs historie. Forbudet vil bidra til å heve standarder over hele verden, sier Eide:

– Produsenter som vil eksportere produkter til EU må forholde seg til forbudet og forhåpentligvis velge samme standard i eget land. Dermed er dette forbudet viktig for mennesker og miljø over hele kloden.

Mer fra Dagsavisen