Verden

G20-landene enige om 1,5-gradersmål – få konkrete tiltak

G20-landene er enige om at man skal forsøke å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, og bli karbonnøytrale rundt midten av århundret. Det følger imidlertid ingen konkrete datoer.

Flere nyhetsbyråer, blant andre Reuters , skriver nå at G20-lederne går inn for en uttalelse som ligner målene i Parisavtalen i 2015. Der er målet å stanse oppvarmingen på 2 grader, og ideelt sett holde seg nærmere 1,5 grader.

Tidligere i dag rapporterte AFP at uttalelsen ville gå lenger enn Parisavtalen, og gå tydeligere inn for 1,5-gradersmålet.

Man skal også ta sikte på å bli karbonnøytrale, altså ha ingen netto utslipp, rundt midten av dette århundret.

– Vi vil akselerere våre forsøk på å forhindre klimaendringer, tilpasse oss, og klimafinansiere, og anerkjenne viktigheten i å oppnå global karbonnøytralitet innen eller om lag midten av dette århundret, skal det stå i uttalelsen.

Ingen konkrete tiltak

Det er imidlertid ikke knyttet noen konkret dato til målet om karbonnøytralitet, noe det skal ha vært i tidligere versjoner av uttalelsen.

Lederne er også enige om å stanse finansieringen av kullkraftverk i utlandet innen utgangen av 2021.

Landene har imidlertid ikke kommet fram til en enighet om å fase ut sine egne eksisterende kullkraftverk. Særlig land som Kina og India har vært sterke motstandere av dette.

Prins Charles ba om handling

Det har vært et stort press på G20-landene om å komme fram til en felles klimapolitikk under toppmøtet i Roma, som etterfølges av FNs klimatoppmøte COP26 i Glasgow. De 20 store industrilandene står sammen for 80 prosent av verdens klimautslipp.

Eksperter mener at for å nå 1,5-gradersmålet vil man måtte nærmest halvere globale utslipp innen 2030, og deretter gjøre verden helt karbonnøytral innen 2050.

Storbritannias prins Charles deltok på G20-toppmøtet søndag, og ba lederne om å lytte til unge klimaaktivister.

– Dette er siste sjanse. Det er umulig ikke å høre de fortvilte stemmene til unge som ser dere som jordas forvaltere, som holder levedyktigheten til deres framtid i sine hender, sa Charles til lederne. (NTB)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen