Verden

IEA: Ikke rom for noen nye oljefelt hvis klimamål skal nås

Norske miljøorganisasjoner krever stans i norsk oljeleting etter en ny rapport fra Det internasjonale energibyrået (IEA) som beskrives som historisk.

I rapporten slås det fast at det ikke er behov for noen nye olje- eller gassfelt hvis verden skal nå målet om å holde den globale oppvarmingen under 1,5 grader.

Dette gjelder også hvis verden skal nå målet om såkalt netto nullutslipp innen 2050, fastslår IEA i rapporten som ble offentliggjort tirsdag. Heller ingen nye kullgruver vil det være behov for.

– Dette er en av de viktigste rapportene i energidebatten noensinne, sier Bellona-grunnlegger Frederic Hauge til NTB. Han mener IEAs konklusjon river i stykker argumentasjonsgrunnlaget for regjeringens oljepolitikk.

Spår kraftig nedgang

IEA spår en kraftig nedgang i etterspørselen etter fossilt brennstoff. Målet om å håndtere klimaendringene og holde oppvarmingen under 1,5 grader beskrives som kanskje den største utfordringen menneskeheten noen gang har stått overfor.

Skal verden ha en sjanse til å nå målet, må CO2-utslippene kuttes drastisk. I så fall blir det et kraftig fall i etterspørselen etter fossilt brensel, fastslår IEA.

Da må olje- og gassprodusenter skifte fokus til eksisterende felt og å kutte utslipp knyttet til produksjonen.

Samtidig må produksjonen av fornybar energi økes dramatisk. I tillegg konkluderer IEA at salg av biler med forbrenningsmotor må stanses i 2035.

Saken fortsetter under videoen

– Uaktuelt å legge om

Både NTB og NRK har forsøkt å få en kommentar til rapporten fra olje- og energiminister Tina Bru (H). NRK skriver at Bru ikke har ønsket å stille til intervju om saken.

I stedet har hennes statssekretær Tony Tiller (H) svart på regjeringens vegne.

– Det er uaktuelt å legge om oljepolitikken nå. Vi har et langsiktig perspektiv på det, og rapporten peker også på at det vil være et behov for olje og gass også i en framtid der vi har netto null utslipp, sier han til NRK.

Norge har mye fornybar energi og en stor satsing på elbiler, påpeker Tiller. Han mener Norge ligger i front i utviklingen som må til for å nå 1,5-gradersmålet.

IEAs analyser er tradisjonelt blitt mye brukt både av oljeselskaper og myndighetene i en rekke land, også Norge. Energibyrået er tidligere blitt kritisert for å være for opptatt av fossil energi og for å undervurdere fornybar energi.

– Vi utfordrer fossilkameratene

Greenpeace-leder Frode Pleym kaller publiseringen av rapporten en historisk dag som må endre norsk oljepolitikk.

– Det trengs en gigantisk snuoperasjon i norsk energipolitikk. Vi utfordrer fossilkameratene i Ap, Høyre, Frp og Sp til å avslutte leting etter ny olje, sier han i en uttalelse.

Både WWF og Natur og Ungdom krever at regjeringen må avlyse 25. konsesjonsrunde der en rekke nye tillatelser til oljeutvinning skal tildeles.

– Dette må begynne å bli flaut for regjeringen. Selv IEA konkluderer nå med at vi ikke kan åpne nye olje- og gassfelt etter 2021 hvis vi skal nå 1,5-gradersmålet. Nå må regjeringen parkere planene for å åpne nye olje- og gassfelt en gang for alle, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF.

Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen etterlyser klare svar på hvordan politikerne vil legge om kursen i oljepolitikken.

Ap svarer nei på utfordringen

Aps Espen Barth Eide slår fast at Norge fortsatt bør legge til rette for mer oljeleting selv om en av konklusjonene i IEAs rapport er at det ikke trengs noen nye olje- eller gassfelt hvis den globale oppvarmingen skal holdes under 1,5 grader.

– Dette er en svært viktig rapport, ikke minst på grunn av avsenderen, når det er selveste IEA, sier Barth Eide i en uttalelse til NTB.

Han mener det haster å diskutere hvordan vi skal bevege oss fra dagens industri til framtidas næringer. Men han vil altså ikke stoppe letingen etter mer olje.

– Det betyr ikke at vi skal slutte verken å lete eller å produsere olje og gass i Norge, men det betyr at vi må forstå de langsiktige endringene i markedene vi er helt avhengige av, sier Aps energi- og miljøpolitiske talsperson.

Også SV krever stans

– Nå er også IEA krystallklare på at det ikke er rom for å lete etter mer fossil energi. Når regjeringen lukker ørene, er det ikke bare klimapolitisk uansvarlig, men økonomisk gambling. Tiden for oljeleting er forbi, skriver SV-leder Audun Lysbakken på Twitter etter at IEA-rapporten ble kjent.

SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken sier til NTB at regjeringen snarest må skrote alle planer om å lyse ut nye oljetillatelser.

– Dagens oljepolitikk fra regjeringen krasjer totalt med målet om å unngå de mest dramatiske konsekvensene av klimakrisen, sier han.

– IEAs rapport er svært tydelig. Verden har funnet for mye fossil energi. Da kan ikke den norske regjeringen fortsette sitt kappløp for å hente opp stadig mer olje, stadig lenger nord i sårbare havområder, fortsetter han.

Frp: Ikke noe nytt

Frp påpeker på sin side at det ikke er noe nytt at etterspørselen etter olje og gass vil avta gradvis i tiårene som kommer.

– Det betyr derimot ikke at Norge bør slutte å lete etter nye felt. Alle framskrivninger og IEA sine egne beregninger i denne rapporten viser at olje og gass vil stå for en betydelig del av energimiksen, også i 2050, sier partiets energi- og miljøpolitiske talsperson, Terje Halleland.

– Da er selvsagt ikke løsningen å fase ut olje- og gassnæringen i Norge, som har et betydelig lavere karbonavtrykk enn svært mange andre oljeprodusenter, sier Halleland.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen