Verden

Thunberg raste mot politikere som «ignorerer klimakrisen»

Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg raste mot politikerne for å ikke gjøre mer for å bekjempe klimaendringene da hun talte til Kongressen torsdag.

Mens verdensledere samlet seg virtuelt til et klimatoppmøte der USAs president Joe Biden er vertskap, tok Thunberg til orde for en stans i subsidieringen av fossile brensler og oppfordret politikerne til å ta klimaendringene mer på alvor.

Hun advarte om at næringsinteresser og folkevalgte rundt om i verden bidrar til den globale oppvarmingen.

– Hvor lenge tror dere ved makta at dere kan slippe unna med det?, spurte hun kontrollkomiteen i Representantenes hus.

– Dere slipper unna med det nå, men før eller senere kommer folk til å forstå hva dere har gjort hele tiden, la hun til.

USAs president Joe Biden bekreftet målet om å redusere landets klimagassutslipp med 50 prosent innen 2030, mens også Kinas president Xi Jinping, Indias statsminister Narendra Modi og Russlands president Vladimir Putin igjen forpliktet seg til mål om å kutte utslippene. Thunberg sier verdenssamfunnet fortsatt gjør altfor lite.

– Det er 2021. Det faktum at vi fortsatt har denne diskusjonen, og ikke minst at vi fortsatt subsidierer fossilt drivstoff enten direkte eller indirekte, ved bruk av skattebetalernes penger, er en skam, sa Thunberg.

– Det er bevis på at vi ikke har forstått klimakrisen i det hele tatt, la hun til.

Mer fra Dagsavisen