Verden

Klimaforskere tviler på «verst tenkelig»-scenarioet

FNs klimapanel legger til grunn en oppvarming på nær fem grader i sitt verst tenkelige scenario for år 2100. To klimaforskere mener dette er misvisende.

– Slutt å bruke dette som det mest sannsynlige utfallet, skriver de i en kommentar i tidsskriftet Nature. Den ene av disse er Glen Peters, forskningsleder ved Cicero, Senter for klimaforskning i Oslo.

Misvisende

Peters mener bruken av verst tenkelig-scenarioet er misvisende, og at tiden er moden for en oppdatering fra FNs klimapanel i 2020, skriver NRK.

I dette scenarioet ble det lagt til grunn at verden hadde en kraftig økning i kullforbruk og en tredobling av utslippene av drivhusgasser, men dette er blitt mindre sannsynlig de siste årene.

– Fortsetter vi å male et verst tenkelig-scenario, blir det vanskelig å få med seg alle menneskene som må bidra til å løse klimaproblemene. Både klimaskeptikerne og de som tror at utfordringene er uløselige, sier Peters.

Brukes til planlegging

Når Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gir anbefaling til norske planleggere og utbyggere, legges dette verst tenkelig-scenarioet til grunn (RCP 8.5).

– I samråd med Norsk Klimaservicesenter og Kartverket er det disse tallene som skal brukes, sier avdelingsdirektør Elisabeth Longva i DSB.

Longva sier at beslutningsgrunnlaget er «Klima i Norge 2110» , som baseres på FNs femte klimarapport. For havnivåstigning gjelder «Sea Level Change for Norway», som baseres på samme rapport.

– Når neste klimarapport kommer, så vil norske forskere og havnivåeksperter igjen samle seg for å lage en nasjonal rapport med tall for praktisk bruk. Men inntil videre så forholder vi oss til de offisielle tallene, sier Longva.

Mer fra Dagsavisen