Verden

Trump varsler drastisk utvanning av USAs miljølov

USAs president Donald Trump foreslår å vanne ut en av USAs viktigste miljølover, noe som kan få fortgang i bygging av nye oljerør, veier og flyplasser.

Trumps plan omtales som en dramatisk nedskjæring av miljøreguleringer med potensielt store ringvirkninger.

I henhold til den nasjonale miljøloven Nepa fra 1970 må alle store infrastrukturprosjekter i USA være gjenstand for grundige vurderinger av hvilke konsekvenser de har for miljøet. Loven krever at føderale etater utreder hvordan et prosjekt kan skade lufta, jorda, vannet og dyrelivet.

Den gir også lokalsamfunnet og den øvrige offentligheten rett til å gi innspill og få innsyn.

– Ingen er fornøyd

Men loven har stått i veien for Trumps forsøk på å trappe opp utvinningen av fossile brennstoff. Presidenten har ikke makt til å endre loven, men han kan endre reglene for hvordan den anvendes, og det er det Trump vil gjøre.

– Amerikas mest kritiske infrastrukturprosjekter er blitt forhindret og forsinket av en skandaløst treig og tyngende føderal godkjenningsprosess, sa Trump på en pressekonferanse der han kunngjorde sin nye plan torsdag.

– Ingen er fornøyd, påstår presidenten, som fra før har gått løs på en rekke miljøreguleringer han mener står i veien for næringslivet.

Både miljøorganisasjoner og opposisjonen mener Trumps plan vil rasere viktige miljøverntiltak og frata folket retten til å vite noe om de potensielle skadevirkningene til infrastrukturprosjekter.

Privatfinansierte prosjekter unntas

– Disse nye retningslinjene undergraver kritiske bygningskrav som sikrer at våre samfunn er i stand til å stå imot den økende trusselen fra klimakrisen, sier Demokratenes leder Nancy Pelosi i Representantenes hus.

Trumps forslag vil heve terskelen for hvilke typer prosjekter som må underlegges en miljømessig konsekvensutredning fra relevante etater. Prosjekter som finansieres i sin helhet eller for det meste av privat sektor, ekskluderes. Dette gjelder en rekke planlagte oljerørledninger.

Føderale etater vil dessuten bli bedt om å fullføre sine analyser innen to år, sammenlignet med fire og et halvt år som er tidsfristen i loven.

Mer fra Dagsavisen