Verden

Stadig mer klimagasser i atmosfæren

Mengden klimagasser i atmosfæren fortsetter å stige og nådde i fjor et nytt rekordnivå.

Det går fram av nye tall fra Verdens meteorologiorganisasjon (WMO). Konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren var i fjor den høyeste på minst 3 millioner år.

Utslippene av metan og lystgass, som også bidrar til å varme opp kloden, steg også til nye rekordnivåer i 2018.

– Det er ingen tegn til noen oppbremsing, og slett ingen nedgang, i konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren, tross forpliktelsene i Parisavtalen, sier WMO-sjef Petteri Taalas.

– Stadig mer alvorlig

WMO-sjefen minner om at temperaturen på kloden var mellom 2 og 3 grader varmere forrige gang det var like mye CO2 i atmosfæren som nå – for flere millioner år siden. Havnivået var mellom 10 og 20 meter høyere.

– Den vedvarende langsiktige utviklingen betyr at framtidige generasjon vil stå overfor stadig mer alvorlige følger av klimaendringene. Disse inkluderer høyere temperaturer, mer ekstremt vær, knappere tilgang til vann, havnivåstigning og forstyrrelse av økosystemer i havet og på land, sier Taalas.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Stabil utvikling

Konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren i fjor var på 407,8 deler per million (ppm), opp fra 405,5 ppm året før. Økningen er i tråd med en utvikling som har pågått jevnt og trutt i mange tiår.

De menneskeskapte utslippene av CO2 stammer i hovedsak fra forbrenning av kull, olje og gass. Avskoging, landbruk og industriprosesser fører i tillegg til utslipp av andre klimagasser som metan. Alt dette kommer i tillegg til klimagassutslipp fra naturlige kilder.

Internasjonale forhandlinger for å bremse utviklingen har pågått siden midten av 1990-tallet. Til tross for dette har de globale klimautslippene fortsatt i stige. Landene med størst utslipp er Kina og USA.

Mer fra Dagsavisen