Verden

Kan ha funnet forbindelsen mellom det vi ser og mørk materie

Det kunne vært en feil på labben, men forskerne tror de har oppdaget en femte kraft.

In a photo provided by NASA , new stars peek out from beneath a blanket of dust in this image of the Rho Ophiuchi dark cloud from NASA's Spitzer Space Telescope. Called "Rho Oph" by astronomers, it's one of the closest star-forming regions to our own solar system, about 407 light years away from Earth.  Rho Oph is a complex made up of a large main cloud of molecular hydrogen, a key molecule allowing new stars to form from cold cosmic gas, with two long streamers trailing off in different directions. The colors in this image reflect the relative temperatures and evolutionary states of the various stars. The youngest stars are surrounded by dusty disks of gas from which they, and their potential planetary systems, are forming. These young disk systems show up as red in this image. Some of these young stellar objects are surrounded by their own compact nebulae. More evolved stars, which have shed their natal material, are blue. (AP Photo/NASA)

Tyngdekraften. Elektromagnetisme. Svak kjernekraft. Sterk kjernekraft.

Dette er de fire grunnleggende kreftene i naturen, kreftene som kontrollerer hele universet.

I hvert fall har fysikerne hittil kun kunnet gjøre rede for fire grunnleggende krefter. Men nå har forskere ved Institutt for atomforskning ved det ungarske vitenskapsakademiet «Atomki» kommet fram til at det kanskje er en femte kraft i spill.

Ifølge en artikkel i CNN, utførte forsker Attila Krasznahorkay og kollegaene hans et eksperiment hvor de observerte hvordan et eksitert heliumatom ga fra seg lys idet de brøt opp. Partiklene ble splittet i en uventet vinkel, 115 grader, noe som ikke kan forklares av fysikkens fire grunnleggende krefter.

Forskerne kaller den nye partikkelen X17, fordi de har kalkulert seg fram til at massen er 17 megaelektronvolt.

– X17 kan være partiklen som forbinder vår synlige verden med mørk materie, skriver Attila Krasznahorkay i en e-post til CNN.

Les også: Her jakter de på universets mørke

«Mørk materie» er den hittil ikke identifiserte materiekomponenten som utgjør mesteparten av massen i universet.

Dersom de ungarske resultatene stemmer, er dette så godt som garantert Nobelpris i fysikk, mener Jonathan Feng, som er professor i fysikk og astronomi ved Universitetet i California, avdeling Irvine. Ifølge CNN har han fulgt ungarerne i flere år, og mener eksperimentene deres kan kunne dupliseres, altså sjekkes for å se om andre forskere får samme resultat om de følger samme «oppskrift».

Det ungarske forskerteamet skrev først om oppdagelsen sin i en vitenskapelig artikkel i 2016, men da var det mange i fysikkverdenen som mente at resultatene neppe stemte - de kunne skyldes en eller annen feil gjort underveis i laboratoriet.

De siste par årene har imidlertid forskere verden over prøvd å bevise at resultatet skyldtes en labfeil, så langt uten resultat, noe som gjør de mer sannsynlig at ungarerne faktisk har funnet den mystiske femte kraften som forbinder verden som vi kjenner den med den ikke-identifiserte delen vi kaller «mørk materie».

Les også: Lege: – Kvinner trenger ikke mensen

Ifølge amerikanske Jonathan Feng, stadig i intervju med CNN, er det en en til en billion sjanse for at ungarernes resultat skyldes noe annet enn X17-partiklen og denne nye femte kraften. Det betyr at fysikken kan ha kommet nærmere den såkalte hellige gral innen faget, nemlig en overordnet teori for all fysikk, der elektromagnetisme og gravitasjon skildres av samme teori.

På den andre siden, påpeker fysiker Feng, så kan det godt hende at det fins både en sjette, sjuende og åttende kraft vi hittil ikke har oppdaget. Jakten fortsetter, i Albert Einsteins fotspor.