Verden

Grensekontrollen mot Sverige koster danskene 100 millioner

Grensekontrollen på svenskegrensen koster Danmark 100 millioner danske kroner, opplyser landets justisminister Nick Hækkerup.

Summen tilsvarer rundt 135 millioner norske kroner.

Grensekontrollen mellom Sverige og Danmark ble innført tirsdag, etter initiativ fra regjeringen i København. Danmark varslet i oktober Sverige og EU-kommisjonen om tiltaket, som innføres for å hindre medlemmer av kriminelle gjenger i å bevege seg fritt over grensene. Tiltaket skal i første omgang vare i seks måneder.

Nå er kostnaden blitt kjent, skriver Jyllands-Posten. Hækkerup kommer med opplysningen i et svar til folketingsmedlemmet Sikandar Siddique i Alternativet.

Seks måneders grensekontroll og utgiftene til det tilhørende Center for Politisamarbejde og Kriminalitetsbekæmpelse i Øresunds-regionen beløper seg totalt til 100 millioner kroner, heter det.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Kontrollene foregår på Øresundstoget, på Øresundsbroen og i havner med ferjetrafikk i Helsingør, Frederikshavn, Grenaa og Rønne.

Togkontrollene vil i første omgang skje ved København lufthavn og ved Tårnby stasjon. Dansk politi ønsker imidlertid å kunne kontrollere passasjerer om bord i tog som kjører inn på dansk territorium.

Bilister fra Sverige vil kunne bli vinket inn av politiet for stikkprøvekontroller og periodiske kontroller.

Les også: Svenskejokket