Verden

Disse storbyene synker stadig mer

Indonesia vil flytte hovedstaden fordi Jakarta synker. Men storbyen er langt fra den eneste som synker med høy hastighet.

Om 30 år, i 2050, kan en tredel av storbyen Jakarta ligge under vann, advarer eksperter. Byen, som har ti millioner innbyggere, er den raskest synkende storbyen i verden. Deler av byen synker 25 centimeter i året.

Indonesia er i full gang med å planlegge flytting av landets økonomiske og administrative sentrum bort fra storbyen Jakarta og til øya Borneo.

– Jeg ber om deres tillatelse til å relokalisere hovedstaden vår, sa president Joko Widodo til nasjonalforsamlingen for få dager siden.

Les også: - Vi står overfor en global vannkrise

Pumper opp vann

Jakarta er en av mange storbyer i verden som synker under havnivå, noe som har konsekvenser for mange millioner mennesker verden over.

I mange av byene er hovedårsaken at grunnvann pumpes opp, noe som gjør at overflaten sakte, men sikkert synker. Dette forverres av at bakken rett og slett blir overbelastet på grunn av mange tunge bygninger. I tillegg siver det for lite vann ned i grunnen fordi byene er dekket av asfalt og betong.

Problemene forsterkes av klimaendringer: Havet stiger, og ekstremvær øker faren for flom i lavtliggende og kystnære områder.

Løsningene

Teknisk direktør Jørgen S. Steenfelt i rådgivervirksomheten Cowi, som leverer tjenester innen ingeniørteknikk, miljø og samfunnsøkonomi, skisserer i en oversikt på cowi.no tre løsninger for å hindre byer i å synke:

*Bærekraftig vannforvaltning: Å finne nye måter å forsyne byene med vann på, i stedet for å ta opp grunnvann, for eksempel å samle opp regnvann og bruke det til å forsyne toaletter og vaskemaskiner med sekundærvann.

*Bygge opp grunnvannsspeil: Å sørge for at jorda fylles opp med vann. Siden mange byer er dekket med asfalt, mur og betong, hindres mye vann i å sive ned. En løsning kan være å sørge for drenering som gjør at nedbøren trenger ned i bakken, for eksempel ved hjelp av vanngjennomtrengelig asfalt, grøntarealer. Også kunstig etterfylling med vann er en mulighet.

*Vanntett byplanlegging: Å bygge byene på en måte som beskytter dem og sørger for at de håndterer innkommende vannmasser.

Her er et knippe av de mange storbyene i verden som synker:

• Jakarta

JAKARTA: Indonesia ønsker å etablere en hovedstad et annet sted, for Jakarta synker med en alarmerende hastighet. FOTO: NTB SCANPIX

Jakarta er et eksempel på en by som blant annet synker på grunn av massiv oppumping av grunnvann. Siden 1970-tallet har store deler av byen sunket to til fire meter. Kontorbygninger, kjøpesentre og leilighetsbygg pumper årlig opp rundt 630 millioner kubikkmeter grunnvann, ifølge lokale myndigheter. Om lag 40 prosent av innbyggerne har ikke tilgang til avløpssystemet, så de pumper opp grunnvann.

Byggingen av nye skyskrapere fører til endring av trykket og at grunnen synker. Gjentatte flommer forverrer situasjonen for storbyen.

Regjeringen ønsker derfor å etablere en hovedstad i Kalimantan, som er den indonesiske delen av øya Borneo, og ønsker å starte flyttingen innen 2024.

Problemene i Jakarta må uansett løses. Det bygges en stor mur og kunstige øyer i sjøen utenfor byen for å senke vannstanden rundt byen. Men dette ikke vil løse problemet med at grunnvannet tas opp. Nå diskuteres det hvordan bedre reguleringer kan forhindre innbyggere i å ta opp for mye grunnvann. Eksperter mener det eneste som vil fungere er full stans av oppumping, og at byen skaffer seg vann på annet vis, som fra regnvann, elvevann og etablering av reservoarer, skriver BBC.

• Bangkok

A woman adjusts her umbrella while riding a motorcycle taxi through a flooded street after heavy rain in Bangkok on June 7, 2019. (Photo by Romeo GACAD / AFP)

Thailands hovedstad er en av byene som synker raskest, mellom en og to centimeter hvert år. Allerede i 2030 kan store deler av byen kan være under vann, ifølge en rapport fra Verdensbanken, skriver South China Morning Post. Presset av mange tunge bygninger forsterker problemet.

• Dhaka

A Bangladeshi rickshaw puller makes his way through heavy rainfall at a water-logged street during the monsoon season in Dhaka on July 12, 2019. (Photo by MUNIR UZ ZAMAN / AFP)

Også i Dhaka, hovedstaden i Bangladesh, er oppumping av grunnvann et stort problem. Byen synker 1.4 centimeter hvert år, ifølge rapporten «Sinking cities, rising sea» av organisasjonen Christian Aid. Byen ligger svært lavt i en deltaregion, og er utsatt for uvær og flom fra Bengalbukta.

• Houston

HOUSTON: Houston, Texas i USA, er utsatt både med sin beliggenhet og på grunn av massiv oppumping av grunnvann. FOTO: NTB SCANPIX

Houston i Texas i USA er utsatt både med sin beliggenhet og på grunn av massiv oppumping av grunnvann. Deler av byen synker med fem centimeter i året, og byen rammes både av stigende havnivå og sterke stormer.

• Venezia

VENEZIA: Venezia i Italia har lenge vært i ferd med å synke. FOTO: NTB SCANPIX

Kanalbyen i Italia er kanskje den som er mest kjent for å synke. Byen har begynt å lage en flombarriere utenfor, som ble påbegynt i 2003, men det er usikkert om dette vil være nok til å motvirke utviklingen, ifølge The Sinking Cities Project.

• Ho Chi Minh

HO CHI MINH: Motorsyklister baner seg vei i vannet i Ho Chi Minh, tidligere Saigon, i Vietnam. FOTO: NTB SCANPIX

Den vietnamesiske storbyen Ho Chi Minh, tidligere kjent som Saigon, er en av de mest utsatte byene i verden. Byen har sunket en halv meter de siste 25 år, og hvis ingen drastiske tiltak blir iverksatt vil byen kunne ende opp under vann, ifølge eksperter, melder Vietnam Insider.

Les også: Halve jordas befolkning er utsatt for å mangle vann

Mer fra Dagsavisen