Verden

Norge advarer palestinerne mot å bryte avtaler med Israel

Norge er bekymret over at palestinerne vil trekke seg fra avtaler inngått med Israel, blant annet om sikkerhetssamarbeid.

Israeli forces destroy a building in a Palestinian village of Sur Baher, east Jerusalem, Monday, July 22, 2019. Israeli work crews have begun demolishing dozens of Palestinian homes in an east Jerusalem neighborhood. Monday's demolitions cap a years-long legal battle over the buildings, which straddle the city and the occupied West Bank. (AP Photo/Mahmoud Illean)

President Mahmoud Abbas kunngjorde torsdag at de palestinske selvstyremyndighetene (PA) akter å skrote avtalene som er inngått med Israel, som han anklager for å drive etnisk rensing.

Abbas viste blant annet til Israels nylige riving av palestinske boliger i det okkuperte Øst-Jerusalem, i et område som i henhold til Oslo-avtalen skal kontrolleres av palestinske myndigheter.

EU fastslo at rivingen var et brudd på folkeretten, og Norge kalte det uakseptabelt og en undergraving av en tostatsløsning.

Viktig samarbeid

Palestinernes beslutning om å slå en strek over avtaler inngått med Israel, vekker likevel bekymring i Utenriksdepartementet.

– Sikkerhetssamarbeidet mellom PA og Israel har gjennom lang tid spilt en viktig rolle for stabiliteten i det palestinske området, sier statssekretær Audun Halvorsen (H) til NTB.

-Et eventuelt brudd i dette samarbeidet vil vanskeliggjøre begge parters arbeid for stabilitet og sikkerhet, legger han til.

– Norge mener at det er i begge parters interesse at inngåtte avtaler beholdes og at innholdet i avtalene respekteres, sier Halvorsen.

Ikke første gang

Abbas har gjentatte ganger tidligere truet med å slå en strek over avtalene med Israel, og analytikere stiller spørsmål ved om han akter å gjøre alvor av det denne gangen.

Dersom avtalene skrotes, kan det føre til at de palestinske selvstyremyndighetene oppløses og at Israel må overta styringen i de områdene hvor palestinerne i henhold til Oslo-avtalen styrer i dag.

– Det er meningsløst å snakke om å bryte avtaler med Israel, uten samtidig å snakke om de palestinske selvstyremyndighetenes skjebne, sier den palestinske analytikeren Hani al-Masri.

– Denne resolusjonen er bare en repetisjon av tidligere resolusjoner, tror han.

Les også: Israels riving av hus sjokkerer palestinerne